Hopp til innhold

Flere fullfører videregående

Stadig flere videregående skoleelever i Møre og Romsdal fullfører utdanninga si. Totalt gjennomfører nå 85,9 prosent av elevene studieløpet.

skoletavle

De videregående skoleelevene i Møre og Romsdal trives godt på skolen.

Det er i kvalitetsmeldinga for skoleåret 2016-2017, som blir lagt frem til politisk behandling mandag, at de nye tallene kommer frem.

Både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram har en økt gjennomføring sist skoleår, sammenlignet med de to foregående skoleåra.

Statistikken viser også at man ligger over landsgjennomsnittet på gjennomføring.

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken sier resultatene blant annet viser at det blir gjort mye godt arbeid med tilpasset opplæring.

I kvalitetsmeldinga kommer det også frem at totalfraværet blant elevene går ned. De to siste skoleårene har nedgangen vært på 5,2 prosentpoeng.

Erik Brekken

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken sier det blir gjort mye godt arbeid med tilpasset opplæring.

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune