Fleire dyr har det ikkje bra

Mattilsynet har hatt ein auke i talet på meldingar om dyr som ikkje har det bra. I fjor mottok Mattilsynet for Møre og Romsdal og Trøndelag nesten 1200 uromeldingar, om både oppdrettsfisk, produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr.

Slike meldingar resulterer i at dyreeigaren blir kontakta, får tilsyn eller at saka blir meldt til politiet.