Hopp til innhold

En NRK-reportasje fikk fart på Telenor

Da reportasjeturen med NRK avdekket at over 700 000 besøkende ved Trollstigen ikke kunne sende mail og mobilbilder via Telenor, tok Telenor-bossen affære.

Bjørn Amundsen

Da NRK besøkte Trollstigen sammen med dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sist måned, satte han fart på systemet og beordret full utbygging av 3G for sine kunder i Trollstigen alt til neste år.

Foto: Erik Hattrem / NRK

Forrige måned var NRK på besøk i Trollstigen for å portrettere Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen. Da opplevde han selv å stå uten 3G-dekning og muligheter til å dele bilder av ham selv på tur i området.

Nå lover han store endringer og langt på vei mobildekning fra Trollstigplatået og hele Fylkesveien ned til Norddal.

– Da jeg for bare noen uker siden besøkte området sammen med NRK, bestemte jeg at veien opp til platået og selve platået skal ha 3G-dekning alt neste år, sier Amundsen til NRK.

I dag var han med tilbake til Trollstigen sammen med reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke.

Samlet rundt konferansebordet

Anledningen var et møte mellom nødetater, Telenor, kommune og Statens Vegvesen som Gråberg Bakke hadde tatt initiativ til. Formålet med møtet var å se på mulighetene for å bygge ut mobildekning på den nå dekningsløse strekningen fra Trollstigplatået og ned mot Norddal.

Artikkelen holder frem etter bildet.

Hilde Gråberg Bakke

Hilde Gråberg Bakke tester 3G-signalene til Telenor og konstaterer at de er svake, med dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, smålig skamfull i bakgrunnen

Foto: Erik Hattrem / NRK

Han vil ikke på vegne av Telenor ta hele kostnaden for en utbygging. Et spleiselag må til om utbygginga skal skje.

– Det handler selvfølgelig om kostnader, men det er heller ikke realistisk at vi får bygge to master inne i et turistområde, så det blir nok med den ene nødnettmasta, sier Amundsen og legger til at Telenor vil bli med om det blir et spleiselag.

Sikret fremdrift og plan

Reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke i Rauma forteller at mobildekning er uhyre viktig for turistnæringa.

– Trollstigen er vår fremste turistattraksjon, det er viktig at de besøkende i et sikkerhetsperspektiv, sammen med deres behov for å dele bilder med sine bekjente fra dette området får god mobildekning, sier hun.

I etterkant av møtet hun i dag arrangerte på Åndalsnes, var hun lettet over at prosessen nå kommer i gang og det ligger klare retningslinjer for videre fremdrift.

Artikkelen holder frem etter bildet.

Bakke og Amundsen

Bakke og Amundsen ved enden av bordet, som sammen med nødetater, produsenter og Rauma kommune diskuterte mulighetene for å dekke strekningen Trollstigplatået til Norddal med mobilsignaler.

Foto: Erik Hattrem / NRK

– Kommunene skal nå sitte i førersetet for veien videre og skal ta initiativet for å starte prosessen med å bygge ut, sier hun og forklarer hvordan økonomien blir i prosjektet:

– Det er satt av midler i Kommunal og regionaldepartementet som fylket kan søke midler fra, som kommunene igjen kan søke midler fra for slike utbyggingsprosjekt i områder uten mobildekning, sier Gråberg Bakke.

Utover disse pengene, skal Telenor ta sin del sammen med utbyggerne av det nye nødnettet.