Farleg ferjekai blir utbetra

Ferjekaia var i så dårleg tilstand at ho rett og slett stod i fare for å ramle i hop. No blir ho utbetra for 10 millionar kroner.

Roy Stefan Sandvær

Roy Stefan Sandvær er fagarbeidar i Mesta og har vore i full sving med utbetring av ferjekaia i Hundeidvik sidan slutten av august.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Den gamle ferjekaia i Hundeidvik i Sykkylven er snart historie. Etter mange år med nedslite og forvitra betong, er den nye kaia no i ferd med å ta form.

– Dette blir greier, seier arbeidskarane på kaia, og svingar hammar og sag medan ferja mellom Hundeidvik og Festøy går i si vante rute.

Dei er i innspurten på delar av forskalinga på kaia.

Ny tilleggskai i støypeskeia

Sidan tidleg i haust har fagarbeidarane Roy Stefan Sandvær og Roar Follestad i Mesta vore i sving med å utbetre den falleferdige tilleggskaia i Hundeidvik. Det er Mesta som har hovudentreprisen på arbeidet.

Roar Follestad

Roar Follestad er driven kar ved saga under arbeidet med nyekaia i Hundeidvik.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Tilleggskai betyr den delen av kaia der ferja legg inntil. Sjølve lemmen og hydraulikken skal vere som det er, forklarar dei to.

I slutten av august starta arbeidet med peling, altså at nye stålpelar blei slått ned i havbotnen. Dei utgjer fundamentet for nyekaia.

– Ferdigstilt vil kaia bli både lengre og breiare, men lemmen vil ikkje bli oppgradert slik at dei aller største ferjene kan legge til, seier Oskar Einarsson, prosjektleiar for Statens vegvesen.

Forskalingsjarn

Det går med mykje jarn til forskaling når ny ferjekai skal byggast.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Komande onsdag blir det klart til støyping av første dekket, og så skjer det slag i slag dei komande vekene.

Arbeidet har så langt gått heilt etter boka. Men så har vi rutinert arbeidsstokk også, då. Dei har vel bygd omtrent det meste av ferjekaier her i distriktet, seier Mikael Solhjelm, anleggsleiar for Mesta.

Ferja mellom Hundeidvik og Festøya vil gå som normalt i byggeperioden.

Jostein Reite

Jostein Reite om bord på bilferja 'Kvernes' er glad for at kaia blir utbetra.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Både reisande og vi her om bord på ferja gler oss til alt blir ferdig, seier Jostein Reite som i mange år har vore billettør og matros hos Fjord1.

Statens vegvesen bygg kaia på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

I slutten av januar vil den nye ferjekai i Hundeidvik stå ferdig.