Hopp til innhold

Får pengar til verneområde

Miljødirektoratet har delt ut 85 millionar kroner for å sikre naturen i norske verneområde.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal får 5,3 millionar av dette. I tillegg får landskapsvernområde som Geiranger og Trollheimen også pengar. Pengane bidreg til å sikre naturverdiane våre. Det seier fagleiar Bjarne Otnes hos Statsforvalteren