Hopp til innhold

Evige inntekter til staten

– Den norske staten burde sikre seg evigvarande inntekter på oppdrettsnæringa ved å eige og leige ut konsesjonane. Det seier investeringsdirektør i oppdretts- og fiskeforedlingsbedrifta Hofseth International, Trond Håkon Schau Pettersen. Han trur omdøme til næringa vil tene på at oppdrettsfisken blir sett på som ein viktig ressurs for landet.