Elin Blindheim lagar sjokolade
Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK