Hopp til innhold

Drukningsulykker i 2020

Fem personar døydde i drukningsulykker i Møre og Romsdal i 2020, mot sju året før. På landsbasis drukna 88 personar, to fleire enn i 2019, ifølge Redningsselskapet. Fleire drukna etter fall frå land og under bading i 2020 enn året før, medan færre omkom frå fritidsbåt, under dykking og etter at bilar hamna i vatnet.