Den skeive katedralen

Kirkelandet kirke er et av de mest undervurderte og underkommuniserte byggverka i norsk bygningshistorie, sier arkitekt Sverre Sevaldsen i Kristiansund. Kirkelandet kirke - eller Atlanterhavskatedralen som den kalles - er Månedens bygg i juli.

Kirkelandet kirke

Kirkelandet kirke i Kristiansund.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Unik med nasjonal verdi

Arkitekt Sverre Sevaldsen

Arkitekt Sverre Sevaldsen er imponert over Odd Østbyes arkitektur i Kirkelandet Kirke.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Kirkelandet kirke er et så spesielt bygg i sin tid at den klart har nasjonal verdi som byggverk. Men jeg mener den har verdi langt utover det også, sier Sverre Sevaldsen.

Han sammenligner den gjerne med verdenskjente katedraler som den i Bilbao, eller andre ekstreme kirkebygg rundt om i verden – ikke i kraft av sin størrelse men måten kirka er utforma og står der på.

Møre og Romsdal arkitektforening markerer Arkitekturens år 2011 med å velge ut arkitektoniske eksempler fra Møre og Romsdal - ett fra hvert tiår i forrige århundre.

Video Kirkelandet Kirke Månedens bygg juli 2011

Kirkelandet Kirke Månedens bygg juli 2011

Småkåte duer

Kirkelandet kirke var et dristig bygg da kirka sto ferdig i 1964, tegna av arkitekt Odd Østbye.

Østbye har sjøl fortalt om prosessen om hvordan bygget ble til. Han deltok i en arkitektkonkurranse om ny kirke i Kristiansund. Østbye utforma da ei kirke med inspirasjon fra mer klassiske kirkebygg. Men han var ikke fornøyd med utkastet han leverte.

Det var tre dager igjen til fristen, da Odd Østbye gikk gjennom Slottsparken i Oslo. Der så han noen parringsivrige kvite duer. Østbye fikk da en idè og storma hjem og formga kirkebygget på disse tre siste dagene. Det ble den kirka som står der i dag.

Bergkrystall i roser

Kirkelandet kirke

'En bergkrystall i roser' sa arkitekten om prosjektet.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

De småkåte duene må vi bruke fantasien for å se.

Men i den offisielle forklaringa til vinnerutkastet, ” Bergkrystall i roser”, står det at kirken skulle skinne som en lysende krystall blant rosene i vestskråningen. Sørveggen (orgelveggen) er 20 m høy, mens korveggen (altertavlen) er hele 30 m høy.

Når du kommer inn i kirka, får du følelsen av å gå i en nedoverbakke mot alteret. Det er de skråstilte veggene som lurer deg.

Kirkelandet kirke

Innvendig i Kirkelandet kirke med alterveggen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Veggen bak alteret er inndelt i felt med farget glass, som forandrer seg med sollyset, utført av Gunnar S. Gundersen.

I feltene mellom søylene er det satt inn glass - røde og mørke farger nederst, som gradvis blir lysere jo lengre man beveger seg oppover. Kirkens innredning er enkel, alteret er et enkelt steinbord med et kors.

Alt er skeivt

Kirkelandet kirke

Et særprega bygg med skeive linjer.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Odd Østyby sto midt en tid med seinmodernisme i Norge – betongbrutalismen ble den kalt av noen, sier Sverre Sevaldsen. Det var renskåre og stramme bygg som ble produsert rundt om i Norge.

Kirkelandet krke er helt annerledes og mer organisk. Det finnes ikke en rett vinkel, ikke et elemt i kirka som er i lodd. Alt er skeivt og veldig spesielt for den tida, sier Sevaldsen om den unike Atlanterhavskatedralen.

Kirkelandet kirke
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Store norske leksikon skriver om Kirkelandet Kirke