Delvis ope på Strandafjellet

Vegstenginga på Strandafjellet blei ikkje så dramatisk og langvarig som først frykta. Vogntoget som sperra begge køyrefelt har ved eiga kraft komt seg over i eit køyrefelt. Det inneber manuell dirigering for personbilar på staden til bergingsbil frå Vestnes er på plass. Større køyretøy kan ikkje passere og på grunn av vanskelege køyreforhold må dei stoppe på flat veg.