Bjørnsonprisen 2010

Einar Mar Gudmundsson frå Island og Milan Richter frå Slovakia har fått årets Bjørnsonpris.

Gudmundsson har skrive mykje om korleis ein finanselite har køyrt landet konkurs, og sett folket i gjeld i mange år.

Richter har gjort ein stor innsats for demokratirøyrsla i det tidlegare Tjekkoslovakia, og gjer det same i Slovakia.

Prisen er på 100 000 kroner.