Hopp til innhold

Avviste gjenopning av omsorgssenter

Nedlegginga av omsorgssenteret på Farstad har skapt stor debatt i Hustadvika. Kommunedirektøren vil istaden investere i omsorgsbustadar på Farstad. I kommune-styret foreslo Eli Sildnes frå Høgr å utsette investeringa og istaden gjenopne omsorgssenteret. Men forslaget fekk ikkje fleirtal, og ordførar Tove Henøen (Sp) meiner det er å gå baklengs inn i framtida å gjenopne omsorgssenteret.

Ordfører Tove Henøen (Sp) i Hustadvika kommune snakker med medpolitikere etter debatten om eldresenteret på Farstad.
Foto: Trond Vestre / NRK

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL