Avviser småkraftskepsis

- Dette har vi ikke tillit til, sier styreleder i småkraftforeninga, Trond Ryslett.

Småkraftverk
Foto: Scanpix / SCANPIX

Statnett mener det ikke er kapasitet til mer småkraft mellom Sogn og Sunnmøre og
ber NVE være forsiktige med å tildele konsesjoner for småkraftverk.

Begrunnelsen er at kapasiteten i nettet er for dårlig.

- Vi gjør oppmerksom på at før vi får på plass den planlagte kraftlinja mellom Ørsklog og Fardal i Sogn så vil det være begrenset kapasitet. Dersom det blir gitt nye konsesjoner nå så bør konsesjonsøkerne gjøres oppmerksom på at de muligens ikke vil få tilknytning til nettet før kraftlinja er på plass, sier kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Men Ryslett mener Statnett bare bruker dette som en brekkstang.

- Det er litt populært dette å nekte tilgang på ny kraft. Hadde Statnett valgt en mindre kontroversiell løsning for kraftlinja mellom Ørskog og Fardal, for eksempel ved å bruke ny teknologi, så hadde den blitt realisert mange år før det kan bli, sier Ryslett.