Alle kom uskadd ut

Huset som brenn i Sykkylven er ein einebustad med fem personar. Alle skal vere ute av huset uskadd. Brannvesenet jobbar no med evakuering av nabohus i tilfelle fare for spreiing.