Ålesund med i bynettverk om miljø

Ålesund har gått inn i et forpliktende miljøsamarbeid med byområdene rundt Bodø, Haugesund, Arendal-Grimstad og Vestfold. Med til sammen en halv million innbyggere, melder de fem byområdene seg på for å bidra til å nå nasjonale målsettinger om reduserte klimautslipp og nullvekst når det gjelder reiser med personbil. De fem byregionene skal også jobbe sammen slik at det kan utformes en statlig politikk også for de mellomstore byområdene.

Fem byomårder signerer avtale om politisk nettverk
Foto: Ålesund kommune