Hopp til innhold

"Taxi" hjemme igjen

Nostalgisk opplevelse for mange moldensere torsdag ettermiddag, da gamle Hjertøybåten "Taxi" var kommet hjem til Molde og til flytebrygga ved Torget.

M/B Taxi
Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Etter 18 år i Ålesund er ærverdige M/B Taxi tilbake igjen i Molde. I Ålesund har den vært i eie hos sjøspeiderne og seilforeninga og hadde navnet "Fløtten".

Gyldne Taxi-år

Mange minnes rutebåten som i sine gyldne år på 50- og 60-tallet frakta mellom 10.000 og 20.000 mennesker i året mellom flytebrygga ved Torget i Molde og Holmane.  Båten har også gått både til Sæterøya og Seilerhytta, men Hjertøybukta har vært hovedanløpsstedet.

M/B Taxi kom i 1953

Rutebåtdrifta starta i 1948, men denne trebåten som ble bygd på Skorgenes verft i Tresfjorden, ble satt inn i Hjertøyruta  i 1953.

A/L Holmefart drev ruta de første åra og gikk overskudd på drifta med M/B Taxi, som kunne ta 70 passasjerer.

Toppåret var 1955 da Taxi frakta 20.500 passasjerer til Holman, forteller Knut Sørgaard i en artikkel om båtrutene til Moldeholmane i Romsdalsmuseets årbok for 1998.

I 1956 kjøpte kommunen båten og oppretta selskapet Molde kommunale holmefart.

Konkurranse

Den store trafikken førte til at konkurrenter også kom på banen og starta konkurrerende rute, med holmefart til Gåsøya og Sæterøya.

Den begrensa kapsiteten på Taxi, førte til at man forlenga båten vinteren 1959 med 6,5 fot, og dette førte til tre nye benkerader.

Om vintrene ble Taxi satt i vinteropplag i naust på Helland, seinere på Bolsøya, også på Cap Clara.

Taxi i  holmefart til 1986

 1965 overtok Molde Båtservice på Bolsøya ansvaret for drifta, men etterhvert ble det underskudd i regnskapet.

 De siste driftsåra for Taxi hadde bygartner Peder Nyland ansvaret for holmefarten, inntil det siste driftsåret 1986. Taxi har hatt mange båtførere, men lengst fartstid hadde nok Asbjørn Haukås, som sto ombord hver sommer i 10 år fra midten av 70-tallet.

 

M/B Taxi hjemme på flytebrygga
Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Ny sommer for Taxi?

 M/B Taxi altså tilbake igjen i Molde og mange håper den kanskje igjen kan bli satt inn i rute til Hjertøya sommerstid, kanskje i regi av rederiet Hyseskjæret ANS som ble starta i 1993 av næringsliv, kommunen og Romsdalsmuseet. (Hyseskjæret er ei grunne ved Hjertøya, der både Taxi og mange andre småbåter gjennom tidene har gått på).