Hopp til innhold

– Uaktuelt å øke fergetakstene

– Det er helt aktuelt å øke fergetakstene slik fylkeskommundirektøren har foreslått. Det sa Monica Molvær da hun presenterte flertallspartiene sitt budsjettforslag i fylkesutvalget i dag.

Flertallet som består av Høyre, Frp, Venstre og KrF, går inn for en delvis reversering av kuttene i fergeavganger siden nyttår og vil også plusse på 50 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveiene.

Molvær sa at det foreslåtte kuttet fra flertallet på 2,7 prosent ikke kommer i tillegg til fylkeskommunedirektøren sitt forslag. Kuttene skal i minst mulig grad føre til nedskjæringer i tilbudet.

Fylkeskommunedirektøren har tidligere pekt på at det foreslåtte kuttet kan føre til at 30 prosent av de ansatte i fylkeksommunen sin administrasjon vil miste jobben.

Investeringer skal settes på vent. Flertallspartiene ønsker å redusere låneopptakene på rundt 250 millioner kroner.

Monica Molvær (H) i debatten om kutt i budsjettet til Møre og Romsdal fylkeskommune november 2023
Foto: Remi Sagen / NRK