Hopp til innhold

– Adresser må på plass!

Etter press fra Kartverket må nå tre adresseløse kommuner i fylket døpe et utall navnløse veier. Nå har de et iherdig og kreativt arbeid foran seg.

Inger Margrethe Kristiansen

Klar oppfordring: – Offisielle adresser må på plass, oppfordrer prosjektansvarlig i Kartverket, Inger Margrethe Kristiansen. Kommunene Sande, Vanylven og Smøla må nå døpe offisielle navn på veiene sine.

Foto: Picasa / Kartverket

Kommunene Sande, Vanylven og Smøla mangler i dag offisielle adresser. Oppfordringen fra Kartverket er klar og tydelig: Offisielle adresser må på plass innen 2015.

På landsbasis er 16 prosent av alle hus og bygninger uten offisielle adresser

I Sande kommune har man tatt dette på alvor.

– Man har nok opplevd mindre behov for adresser i mindre distrikt der alle kjenner alle, men den tid er i ferd med å renne ut. Med den utviklingen som er i samfunnet i dag ser vi behovet for gode kart med offisielle adresser, sier fungerende rådmann i Sande kommune, Bård Dalen.

Kvamsøya

Sande uten adresser: Kvamsøya er ett av stedene som nå må skaffe seg offisielle adresser.

Foto: Heidi Fagna / NRK

Må vite hvor de skal

Kartverket har altså oppfordret alle kommuner til å etablere offisielle adresser til alle sine hus, hytter og bygninger.

Prosjektansvarlig i Kartverket, Inger Margrethe Kristiansen, mener adresseløse hjem er et problem i dag og poengterer spesielt at sentraliserte brann- og ambulansetjenester uten kjennskap til distriktene må vite hvor de skal.

– Det gjelder også nyinnflyttede i kommunene og turister. De klarer ikke å finne frem med hjelp av lokalkunnskap og uoffisielle adresser. Da trenger de en veiadresse, forklarer Kristiansen.

– Iherdig arbeid

Sande kommune er blant de tre adresseløse kommunene i Møre og Romsdal. Kommunen skal være godt i gang med arbeidet med å finne navn på et utall navnløse veier til alle sine hus, hytter og andre bygninger.

– Vi har gjort politiske vedtak og satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle bygdelag og jobber nå iherdig med å finne ut hva alle disse veiene skal hete, sier ordfører i Sande kommune, Bård Dalen.

Han tviler likevel på at dette er helt på plass i løpet av 2015.

– Innen 2016 så skal vi ha fått dette på plass. Vi prøver i alle fall å prioritere dette høyt, sier Dalen.

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og drifter det nasjonale eiendomsregisteret. Kartverket tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag i Norge.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL