Hopp til innhold

1,87 millionar til jordvernstrategiar

Kommunane i Møre og Romsdal kan no søke midlar til å utarbeide eigne jordvernstrategiar. Målet er å redusere nedbygginga av jordbruksareal. Det ligg 1,87 millionar kroner i tilskotspotten. Landbruksdirektoratet skal behandle søknadene.