NRK Meny
Normal

– Maks 20 timer foran skjermen

Barn mellom 9 og 16 år bør ikke bruke mer enn 20 timer i uka foran skjermen, mener psykologspesialist.

Barn bruker mye tid foran skjermen, viser ny undersøkelse

Barn og unge bruker mer tid på nettet enn med venner, viser ny undersøkelse.

Foto: Colourbox

Barns medievaner er ofte en kime til krangel i hjemmet.

Medietilsynets ferske undersøkelse viser at foreldre er opptatt av og bekymret over barns tidsbruk foran skjermen. Rundt 30 prosent av barna mellom 9-16 år oppgir at de krangler med foreldrene om hvor mye tid de skal få lov til å bruke på nett og andre medier.

– Det er viktig å være tidlig ute, vise interesse og kommunisere med barna om det de liker og opplever på skjermen, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Hun er rådgiver ved barnevakten.no og opplever stadig at bekymrede foreldre tar kontakt angående barns medievaner. Stressnivået hos foreldre kan være komplekst, men er ofte rettet mot barns hyppige bruk av tv-spill og skjermtitting.

– Vi får en del henvendelser som handler om tidsbruk og foreldre som synes det blir for mye tid foran skjermen. Foreldrene har gjerne høye ambisjoner for barna og synes det er viktig at barna er ute og leker, er kreative og får stimulering andre steder. Skjermaktivitet store deler av dagen stresser nok en del voksne, sier Tønnesen til NRK.no.

Sett rammene i fredstid

Mange mener barns mediebruk ikke er noe problem, og kommer gjerne for sent inn for å sette rammer. Dette er en klassisk feil, ifølge Tønnesen.

– Det er viktig å være tydelig og sette grenser fra starten av, slik at barna kan venne seg til at det er rammer og regler for mediebruk i hjemmet. Hvis man går inn og bestemmer etter at spill- eller internettbruken er blitt et problem, blir opplevelsen mer negativ.

Det vil da være vanskelig å lage regler som både foreldre og barna kan enes om.

Å sette rammene i fredstid, før skjermtittingen er blitt et reelt problem, er derfor et godt råd til foreldre fra Barnevakten.

Innholdet like vesentlig som tidsbruk

Et vesentlig spørsmål mange foreldre stiller seg, er hvor mye tid barna skal få bruke på spill, tv-titting og internettsurfing. Men et vel så viktig tema er innholdet, mener Tønnesen.

Hva holder egentlig barna på med når de sitter foran skjermen?

– Det er viktig at foreldrene tar del i det barna er opptatt av og interesserer seg for på skjermen. På den måten inviteres de inn på barnas arena, forteller hun.

Rådgiver hos Barnevakten

Mange mener barns mediebruk ikke er noe problem, og kommer gjerne for sent inn for å sette rammer. Dette er en klassisk feil, ifølge Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Kanskje finner foreldrene ut at det ikke er like stor grunn til bekymring.

– Det finnes flere lærerike, pedagogiske så vel som underholdende spill med positivt innhold. Mange barn blir dyktige i engelsk av dataspill, eller utvikler et godt skriftlig språk gjennom strategiske resonnementer og samarbeid på nettet, forteller Tønnesen.

Det viktigste er å sørge for god variasjon, både av innhold og tiden barna bruker foran skjermer, og samtidig passe på at de får nok tid til både lekser, fritidsaktiviteter og å ikke gjøre noe.

Bente Arntzen er psykologspesialist og jobber med barn og unge som sliter med dataspillavhengighet. Hun ser også positive sider ved dataspill, men understreker viktigheten av å sette grenser.

- Blir det for mye dataspill, nuller de negative effektene ut de positive, sier hun.

Men hvor går grensen for hvor mye barn bør tilbringe foran skjermen?

Det hersker uenighet blant forskere på dette feltet. Ifølge Arntzen avhenger dette av alder og modenhet.

– det er viktig å ta hensyn til både alder og modenhet når man skal vurdere hvor mye hvert enkelt barn kan tåle å spille. Men for barn mellom 9 og 16 år bør det ikke overskride 20 timer i uken med samlet skjermtid, sier hun.

Hvis dataspillingen blir en besettelse, hvor barna konstant tenker på spillet, eller at det går utover lekser, søvn og venner, bør foreldre ta grep, mener Arntzen.

– Større problemer viser seg i angst, rastløshet og irritabilitet. Men da har det gått for langt, sier psykologen.

Her kan du lese hva andre eksperter mener er passende tidsbruk foran skjermen

Unngå spilling tett opp mot leggetid

De fleste foreldre forstår at barna må roe seg ned før leggetid. Mange foreldre tror at barna roer seg ned når de sitter foran skjermen, men ifølge Arntzen har det stikk motsatt effekt:

– En god bok egner seg bedre rett før leggetid. Barn kan utvikle søvnvansker av å spille tett opp mot leggetid, så dataspillingen bør være avsluttet minst to timer før leggetid, sier hun.

I en hektisk hverdag med mye underholdning og aktiviteter, er det viktig å la barna få tid til ro og ettertanke. En god nattesøvn er essensielt for barnet, og det er ofte her de endelig kan få koble ut og utfolde sine tanker og refleksjoner.

– Tiden før vi legger oss har en viktig funksjon - det er da vi skal oppsummere hva som har skjed i løpet av dagen, reflektere og tenke fremover. Hvis man blir sittende med dataspill, får man ikke den nødvendige bearbeidingen av tanker og følelser, forteller psykologen.

For få norske barn kan svømme

Lag avtaler med andre foreldre

For barn i alderen 9-16 år er mye av nettaktiviteten en sosial opplevelse, som de gjør sammen med andre venner og klassekamerater.

I Medietilsynets undersøkelse kom det blant annet frem at 63 prosent av barn mellom 9-16 år daglig bruker internett, hvor 49 prosent er daglig på sosiale nettsteder som Facebook. Til sammenligning oppgir kun 17 prosent at de daglig er sammen med venner, hjemme eller ute.

Tønnesen vedkjenner at mange barn og unge bruker nettet som en sosial møteplass.

Dersom barna bruker mye tid på nett og spill sammen med klassekamerater, kan kan foreldremøter være en god arena til å snakke sammen med andre foreldre og kanskje bli enige om noen felles rammer for mediebruk, mener rådgiveren hos barnevakten.no.

Spørsmål man kan ta opp og diskutere på foreldremøter er for eksempel:

  • Når bør barna logge av på kvelden?
  • Hvordan forholder vi oss til aldersgrenser i spill, film, Facebook osv?
  • Hva gjør vi hvis barna opplever digital mobbing?
  • Hvilke dager skal være skjermfrie?

– Foreldre vi snakker med har bare positive erfaringer med å samarbeide om noen felles medierammer. Skal man ha skjermfrie dager for barn i barneskolealder så blir det selvfølgelig en mer positiv sak hvis alle kompisene har samme dagen, tipser Tønnesen.

Hver for seg er dette vanskelig å få til, men hvis andre barn er i samme situasjon, er det også lettere å få til sosiale aktiviteter på de skjermfrie dagene.

Ikke vær redd for å be om profesjonell hjelp

Dersom problemet virker uoverkommelig og de andre tipsene ikke skulle hjelpe, kan du kontakte fagfolk som har spesialkompetanse på dette feltet.

– Ofte er foreldre overbekymret uten grunn, andre ganger trenger man profesjonelle til å veilede. Hjelpelinjen.no er et gratis lavterskeltilbud for bekymrede foreldre. Her vil du kunne få gode råd fra fagkyndige, opplyser Tønnesen.

Andre nyttige lenker relatert til dataspill finner du her

Her er psykologspesialist Bente Arntzen sine tips til foreldre:

  • Begrens skjermbruken til barn - innfør minst en spillefri dag i uken
  • Avslutt dataspilling 2 timer før leggetid
  • Ikke fyll opp hele dagen med aktivitet og underholdning. La barna få litt tid til ro og ettertanke.


TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.