– Vi har sparket ballen til kommunen

Gjennom en undersøkelse fant språksenteret ut at rundt 50 barn i Vadsø vil starte med kvensk språkdusj til høsten. Nå trenger språksenteret mer ressurser for å svare på etterspørselen.

Vadsø kvenske språksenter - Vesisaaren kväänin kielisentteri. Daglig leder Raymond Olufsen og styreleder Trygg Jakola.

Daglig leder Raymond Olufsen og styreleder Trygg Jakola er fornøyd med økt interesse for kvensk språkdusj blant foreldre i barnehagene i Vadsø.

Foto: Johan Pedersen Betsi

Vadsø kvenske språksenter AS – Vesisaaren kväänin kielisentteri gjennomførte i april 2021 en markedsundersøkelse for å finne ut hvor stor andel av foreldrene til barnehagebarn som ønsker et tilbud om kvensk språkdusj for sine barn.

Fredag 25. juni kom språksenteret ut med resultatene i en pressemelding. Undersøkelsen viser at behovet for kvensk opplæring i barnehagene har økt kraftig. Rundt 50 foreldre ønsker at deres barn skal kunne starte med språkdusj til høsten.

For språksenteret er det en utfordring å levere et tilbud som svarer til etterspørselen grunnet lite ressurser.

– Vi har sparket ballen til Vadsø kommune, sier daglig leder Raymond Olufsen i språksenteret.

Økt behov for kvensk språkdusj

Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført i april 2021 i samarbeid med barnehagene i Vadsø kommune. Språksenteret lagde skjemaet med seks spørsmål og sendte det til før påske. Svarfristen var 20. april.

79 foreldre svarte på undersøkelsen. Svarprosenten gikk over all forventning.

– Det er veldig bra tall. Jeg hadde ikke forventet en så høy svarprosent, innrømmer Olufsen.

Lisbeth R. Dragnes, Varanger museum og Raymond Olufsen, daglig leder Vadsø kvenske språksenter

Raymond Olufsen har jobbet i Vadsø kvenske språksenteret som daglig leder siden 2020.

Foto: Monica Milch Gebhardt

Resultatene var en enda større overraskelse. Tidligere har språksenteret holdt språkdusj for under ti barn i barnehagen i Vestre Jakobselv, men nå ønsker over halvparten av dem som har svart at de ønsker kvensk språkdusj for sine barn – dette gjelder i hele kommunen.

– Det er 49 foreldre som ønsker kvensk språkdusj for sine barn. Noen av disse foreldrene har flere enn ett barn så det vil si at vi faktisk kan ha over 50 barn som kunne vært med i språkdusj fra høsten 2021.

Det som også kom frem i undersøkelsen, er at flertall av foreldrene ønsker at språkdusj blir holdt i barnehagene. Språksenteret har tidligere holdt språkdusj også på kveldstid, men ifølge undersøkelsen, er det kun et fåtall som villige til å stille opp på ettermiddagstid.

– Flertallet av foreldrene vil at barna skal kunne delta på språkdusj når de er i barnehagen.

Kaster ballen til kommunen

Selv om tallet er en skikkelig gladnyhet, er både Olufsen og styreleder i språksenteret, Trygg Jakola, bekymret for hvordan språksenteret skal klare å svare på en overraskende høy etterspørsel.

I dag er Olufsen det eneste ansatte i språksenteret og har alene ansvar for administrasjon, koordinering, språkarbeid og opplæring.

– I Vadsø har vi seks barnehager. Om man skal gi tilbud om språkdusj til hver barnehage, snakker vi om seks språkdusjer. I tillegg er en av barnehagene veldig stor så potensielt snakker vi om syv språkdusjer, sukker Olufsen.

Trygg Jakola

Trygg Jakola er styreleder i Vadsø kvenske språksenter AS. Han mener at kommune har ansvar for å følge saken videre.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Olufsen ønsker å ansette en ny språkmedarbeider med ansvar for den kvenske språkdusjen og holde andre typer språklige aktiviteter i regi av språksenteret. Denne personen kunne også fulgt kvenske elever fra barnehagen til 2. eller 3. klasse og slik sikre kvensk opplæring også på barneskolen.

Men for å gjøre dette, trenger språksenteret ekstra støtte fra Vadsø kommune som eier senteret.

– Om jeg kunne få ekstra midler fra kommune på 60%-stilling, hadde jeg klart finne fram 40 % selv for å skape en heltidsstilling.

Ifølge Olufsen er det uklart om kommunen er villig til å finansiere en ny medarbeider.

Språksenteret møtte kommunen torsdag 24. juni og diskuterte resultatene fra undersøkelsen og veien videre. Selv om kommunen var glad for økt interesse for det kvenske, føler Olufsen at han traff en vegg.

– De var veldig opptatt av å si «Vi skal gi kvensk til alle barn i kommunen», men hva vil det si at «vi gir kvensk til alle barn i kommunen»? Hvordan skal dette skje? Det var mange ord, men ingen lovnader.

Daglig leder Raymond Olufsen hadde møte med Vadsø kommune for å diskutere om veien videre etter undersøkelsen. Farid Shariati (på bildet)

Daglig leder Raymond Olufsen hadde møte med Vadsø kommune for å diskutere om veien videre etter undersøkelsen. Farid Shariati deltok på møtet som utvalgsleder for barn og unge.

Foto: Bente Jakola

Jakola mener at som barnehageeier, er kommunen pliktig til å ta større ansvar for å sikre at alle som ønsker kvensk språkdusj for sine barn, får dette.

– Det er Vadsø kommune som har oppfølgingsansvar. Kommunen er både barnehageeier og skoleeier, og må sørge for at det finnes et tilbud til etterspørselen, sier Jakola.

Kommune trenger mer informasjon

NRK Kvensk tok kontakt med Farid Shariati (MDG) som sitter i kommunestyret i Vadsø. Han deltok på møtet med språksenteret som utvalgsleder for Oppvekst og levekår. Shariati vil at kommunen skal tilby kvensk språkdusj for alle barnehagebarn.

Tallene viser oss at dette er noe som bør prioriteres. Kvensk språkdusj er en viktig del av mangfoldsarbeidet vi driver med i kommunen. Vi ønsker at alle barn får mulighet til å lære seg kvensk i barnehagen, fordi den beste læringen skjer i fellesskap med andre.

Shariati er kjent med det språklige arbeidet som har blitt gjort i barnehagen i Vestre Jakobselv, og vil absolutt finne ut hvordan dette kan blir et fast barnehagetilbud, og etter hvert skoletilbud, i hele kommunen.

Farid Shariati

Farid Shariati er glad for økt behov for kvensk opplæring i kommunen. Kommunen trenger språksenteret og barnehagene kommer ut med konkret forslag om veien videre.

Foto: BJARNE RIESTO / BJARNE RIESTO

Men det som kommunen ønsker først, er mer informasjon.

I møtet ble det tatt opp at språksenteret og barnehagene må diskutere hvordan kvensk språkdusj kan gjennomføres og organiseres på en god og langsiktig måte. Dette vil også få fram hva ressursbehovet vil være, sier Shariati.

I Troms og Finnmark gjennomføres kvensk opplæring i barnehager på ulike måter. I Porsanger har barnehage en egen kvensk avdeling, og i Alta vurderer de å bygge en helt egen kvensk barnehage, sier Shariati. Hvordan dette blir gjennomført i Vadsø, må vurderes på sikt.

– I Vadsø er vi i gang med en omstrukturering av barnehagene. I denne prosessen ville det vært spennende å undersøke om vi også kunne hatt en egen kvensk barnehageavdeling eller lignende i kommunen.

Olufsen har foreslått at en god løsning hadde vært å ansette en ny språkmedarbeider som også kunne fulgt kvenske elever fra barnehagen til 2. eller 3. klasse og slik sikre kvensk opplæring også på barneskolen. Hva syns du om dette?

– Ideen høres veldig smart ut. Det hadde vært en fleksibel ordning. Jeg har bedt språksenteret om å hjelpe kommunen med å utforme flere forslag og med å undersøke hvilke prosjektmidler og støtteordninger som finnes.

– Hvis det står om å søke på tilgjengelig midler så er sjansen mye større for å få dette realisert på kort sikt.

Barn i Vestre Jakobselv barnehage

Tidligere har Vadsø kvenske språksenter holdt språkdusj i barnehagen i Vestre Jakobselv.

Foto: Laila Lanes / NRK

Shariati vil understreke at saken er kjempeviktig for kommunen og at de ikke står i veien for språksenteret, eller et økt tilbud av den kvenske språkdusjen.

Denne saken er kjempeviktig for oss, men språksenteret må sammen med andre fagfolk i kommunen finne ut hva som er den beste og langsiktige løsningen.

Planer til høsten

Til høsten skal Olufsen møte med ledere i barnehagene for å diskutere språkdusjen og hvordan de sammen kan svare på etterspørselen.

– Jeg kan få det i gang, men for å videreføre dette trenger vi til slutt mer ressurser. En ny ansatt.