Krisemøte etter overgrepsskuldingar i svensk kulturliv

Den svenske kulturministeren har hatt møte med dei tre viktigaste teatersjefane i landet, etter at over 400 kvinnelege skodespelarar i eit opprop har fortalt om seksuelle overgrep i den svenske film- og teaterbransjen.

dramaten 3

Det har vore krisemøte ved Dramaten i Stockholm i dag, etter at 456 kvinnelege skodespelarar underteikna eit opprop der dei fortalde om seksuell trakassering og overgrep i den svenske film- og teaterbransjen. 78 av kvinnene har arbeidd ved teateret.

Foto: Roger Stenberg/Dramaten

Etter at 456 kvinnelege skodespelarar stod fram og fortalde om seksuelle overgrep og krenkingar i svenske teaterverda i eit stort opprop i Svenska Dagbladet onsdag, blei sjefane for dei tre største teaterinstitusjonane i Sverige kalla inn til krisemøte hos kulturminister Alice Bah Kuhnke torsdag. Ho seier til Expressen at ho ser alvorleg på skuldingane som kjem fram.

– Dette har vore eit alvorleg møte der eg har gjort det klart at regjeringa ikkje aksepterer det som går føre seg. Eg krev endring.

BELGIUM-EU-CULTURE-MINISTERS-MEETING

Den svenske kulturministeren Alice Bah Kuhnke krev at teatersjefane ved dei nasjonale teaterinstitusjonane i Sverige tek seksuell trakassering på alvor etter at over 400 kvinnelege skodespelarar skreiv eit opprop i Svenska Dagbladet onsdag.

Foto: JOHN THYS / AFP

I møtet måtte Dramatensjef Eirik Stubø, Riksteaternsjef Magnus Aspegren og sjef ved operaen, Birgitta Svendén, gjere greie for kva dei vil gjere for å betre arbeidssituasjonen i institusjonane. No vil Kuhnke også kalle inn styreleiarane ved nasjonalscenene.

– Dette er definitivt eit spørsmål om leiing. Det ser heilt klart ut som om store delar av kulturbransjen lir av ein problematisk teiekultur, seier ho.

Krisemøte ved Dramaten

Torsdag morgon blei det også hasteinnkalla til eit møte i Dramaten på grunn av oppropet. 78 av kvinnene som har skrive under, har arbeidd ved teateret. Men den norske teatersjefen ved Dramaten, Eirik Stubø, seier til SVT at han er overraska over opplysningane som har kome fram. Han seier at han berre kjenner til to tilfelle av seksuell trakassering i den tida han har vore sjef, og at dette var verbal trakassering.

– Men det som blir skildra i oppropet har ikkje kome til overflata. Det er kjernen i problemet. Kvifor har ikkje vi fått vite dette?

Eirik Stubø

Teaterdirektør Eirik Stubø ved Dramaten i Stockholm seier han ikkje har kjent til historiene som har kome opp i samband med oppropet.

Foto: Henrik Montgomery/ TT / NTB scanpix

Stubø han vil ta tak i problemet, og finne ut kven som står bak dei seksuelle overgrepa.

– Dersom vi finn ut kven dei er, og mennene framleis jobbar her, vil det få konsekvensar. Deter utvitydig i alle handbøkene våre at det er nulltoleranse for slikt.

Fleire teater vil gjere endringar

Før han tok over sjefsjobben ved Dramaten, var Stubø kunstnarisk leiar ved Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. No har etterkomaren hans, Anna Takanen, laga ein ny likestillingsplan.

– Medarbeidarane våre skal kjenne seg trygge på at vi har eit felles verdigrunnlag, at seksuell trakassering er uakseptabelt og forbode, og at vi skal jobbe saman om dette, seier ho til Expressen.

Også sjef for Riksteatern, Magnus Aspegren, seier til SVT at oppropet og møtet i dag kjem til å føre til endringar.

– Vi skal sjå på korleis vi utfører det kunstnariske arbeidet vårt, og skape ein struktur der alle kan kjenne seg trygge uansett kva for tilsetjingsform dei har.

Kulturstrøm

  • Strøymer til folkehøgskulane

    Før skulestart har søkartalet til folkehøgskulane sett ny rekord femte år på rad. I mai avslutta over 7.700 elevar folkehøgskuleåret sitt, og søkartalet for neste skuleår tyder allereie på ny rekord. Auken har generelt stige sidan 2004. (NTB)

  • Netflix endrer kontroversiell scene

    Netflix har redigert om en scene fra serien «13 Reasons Why», to år etter at den hadde premiere, skriver Variety. Scenen viste selvmordet til en av rollefigurene i serien. Selskapet opplyser at de skapte scenen i håp om å få unge til å snakke om viktige og vanskelige ting. Men i forbindelse med sesong tre har de valgt å fjerne den, etter råd fra flere eksperter på området. Serien har vært kritisert av organisasjoner som fryktet den skulle føre til en øking i selvmord blant ungdommer.

    13 Reasons Why
    Foto: Beth Dubber / AP