Oslo kommune vil la halve Y-blokka stå

I motsetning til statens planer om å rive hele blokka og ta vare på kunsten, sier nå Oslo kommune at kun halve blokka kan rives inntil videre.

Dronebilder Oslo.

Y-BLOKKA: Oslo kommune gir rivetillatelse til nordre fløyen.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Plan- og bygningsetaten gir Statsbygg rivetillatelse for nordre fløy av Y-blokka, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

– Manglende dokumentasjon av klimaberegninger koblet med statens egne, høye miljøambisjoner, redusert arealbehov, Oslo kommunes nylig vedtatte byutviklingsstrategi samt de høye kulturminneverdiene gjør at vi mener staten bør revurdere riveplanene, sier etatsdirektør Ellen de Vibe i pressemeldingen.

Dermed må Statsbygg gjennomføre klimagassberegninger før Plan- og bygningsetaten vil behandle rivesøknaden for søndre del av blokka, står det videre.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Kommunen skriver videre at de i likhet med Riksantikvaren mener at riving ikke er i samsvar med statlig og kommunal klimapolitikk.

– Selv om riving av Y-blokka er forutsatt i den statlige reguleringsplanen mener vi at bevaring av den resterende delen av Y-blokka med de nye forholdene som har inntruffet, fremdeles fremstår som et reelt utbyggingsalternativ, fortsetter de Vibe.

Videre heter det at de støtter Riksantikvarens forslag om å bygge om Y-blokka til en C-blokk, for å ivareta kulturminnehensynene og samtidig gir tilstrekkelig avstand til Ring 1.

Les også: Arvinger godkjenner flytting av Picassos kunst

– Noe annet ville vært absurd

Bygningen er tegnet av Erling Viksjø og utsmykket av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Nesjar hadde ideen til kunstverket, ifølge hans datter Gro Nesjar Greve. Hun uttalte i mars at hun ønsker å stoppe flyttingen av kunsten, til tross for at Picassos familie godkjente det tidligere i år.

I dag sier hun til NRK at hun mener det er en form for vandalisme uansett.

– Jeg er veldig glad for at de vil beholde veggene med Picasso, noe annet ville vært helt absurd, bare at vi har denne diskusjonen er absurd, mener hun.

Gro Nesjar Greve

KUNSTNERDATTER: Gro Nesjar Greve mener at Y-blokka bør få stå som den er.

Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Nesjar Greve forklarer at hun personlig ønsker å beholde bygget slik det er. Hun legger til at Viksjø er hennes gudfar, og at hun har et nært forhold til hele bygget.

– På en måte, ut ifra min far og Picasso er jo dette bra, men jeg syns på en annen måte det nesten er verre, utdyper hun.

Nesjar Greve mener at det er få moderne bygg i Norge som er verdt å ta vare på, og at dermed dette burde får stå.

– Men om det er sånn at man har måttet inngå en avtale her som gjør at halve bygget blir stående, men igjen så river man ikke halve Louvre eller en halv stavkirke, legger hun til.

Les også: Denne rundkjøringen kan forsinke regjeringskvartalet

– Stusser litt på beslutningsgrunnlaget.

Hege Njaa Aschin, kommunikasjonsdirektør i Statsybygg, sier at de ikke helt forstår grunnlaget for at kommunen har krevd klimaberegninger for halve Y-blokka.

– Vi er litt i stuss over beslutningsgrunnlaget for hvorfor vi trenger klimaberegninger på den ene halvdelen, men ikke hele, og at vi heller ikke trengte det for s-blokka som allerede er revet, sier hun til NRK.

Aschim sier at de nå skal gå videre inn i sakskomplekset, men at utgangspunktet er en statlig reguleringsplan, som de forutsetter at kommunen forholder seg til. Hun sier også at de ikke får brukt dette vedtaket ved noe.

– Vi er opptatt av sikring av Picasso-kunsten, og hvis vi skulle revet noe av bygget ville vi utsatt kunsten for risiko. Derfor vil vi gjerne fjerne kunsten fra bygget før vi begynner å rive, avslutter hun.

De Vibe i kommunen mener derimot at Statsbygg bør klare å bygge bygget og ta vare på kunsten.

– Statsbygg skal bygge nytt museum rundt de meget skjøre vikingskipene på Bygdøy. Statsbygg er dyktige, så da tror vi de får til å rive nordre del av Y-blokka uten at kunsten ødelegges, sier hun.

– Haster å starte ombygging av ring 1

Etatsdirektøren Ellen de Vibe sier til NRK at grunnen til at de har sagt ja til rivning av halve Y-blokka er at de må komme i gang med utbyggingen av ringvei 1.

– Vi har gitt tillatelse til å rive nordre del av y-blokka, fordi det haster å starte ombyggingen av Ring 1, og fordi det er den delen av regjeringskvartalet som krever mest sikkerhetsmessig,

De mener at hensynet til fremdriften av prosjektet må gå foran deler av klimautredningen for deler av bygget

– For søndre del av bygget må klimautslippene dokumenteres, slik reguleringsplanen og stortingsmeldinga om regjeringskvartalet stiller krav om, sier de Vibe til NRK.

Hun forteller også at bystyret ønsker å rive færre bygg.

– I tillegg vedtok bystyret nylig en byutviklingsstrategi for hvordan man kan jobbe for økt ombruk av eksisterende bygg.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier til NRK at de registrerer avgjørelsen.

– Statsbygg - som tiltakshaver - må se på beslutningen fra plan- og bygningsetaten og vurdere hvordan den skal følges opp, sier Hiim.

I 2014 ble det vedtatt at blokka skulle rives, og i 2015 fikk bygget plass på Europa Nostras liste over truede kulturminner. I 2016 varslet riksantikvaren Jørn Holme at han var klar til omkamp om Y-blokka.

– Dette er en av de viktigste historiske fasadene vi har i vår hovedstad, sa han blant annet da.

Kulturstrøm

 • Game of Thrones beste drama

  HBO-serien «Game of Thrones» fikk prisen for beste drama under årets Emmy-utdeling i Los Angeles. Dermed forsvarte «Game of Thrones» Emmyen i sin siste sesong. Serien var nominert i hele 32 kategorier,

  Lena Headey, Peter Dinklage, Kit Harington og Emilia Clarke, alle fra «Game of Thrones» på scenen
  Foto: Chris Pizzello / AP
 • Tre Emmy-priser til «Chernobyl»

  «Chernobyl» fikk pris for beste miniserie under årets Emmy-utdeling i Los Angeles, og svenske Johan Renck fikk pris for å ha regissert den. HBO-suksessen fikk også pris for beste miniseriemanus, skrevet av Craig Mazin.

 • Van Gogh-verk solgt på auksjon

  To av de eldste verkene til den nederlandske kunstneren Vincent van Gogh er solgt på auksjon i den belgiske byen Gent. Det ene maleriet, en akvarell av blomster, ble solgt for 220.000 euro. Det andre verket ble solgt for 140.000 euro.