Hopp til innhold

Arvinger godkjenner flytting av Picassos kunst

Familien til kunstneren Pablo Picasso har godkjent anbefalingen om flytting av kunstnerens verker i regjeringskvartalet. Nå er det opp til regjeringen å godkjenne planene.

Ny plassering av Fiskerne, visuell illustrasjon

En visuell illustrasjon av hvor «Fiskerne» vil plasseres i det nye regjeringskvartalet.

Foto: Team Urbis

Statsbygg, Kunst i offentlige rom (KORO) og Picassos arvinger er enige: Picasso-utsmykningene «Fiskerne» og «Måken» skal flyttes til det som blir A-blokka i det nye regjeringskvartalet i Oslo.

Begge verkene er i dag plassert i Y-blokka i regjeringskvartalet, som det i 2014 ble vedtatt at skal rives.

Regjeringskvartalet

Kunsten fra Y-blokka er foreslått flyttet til den nye bygningen A-blokka som skal bygges omtrent der Y-blokka står i dag.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Daglig leder Harald Holter i opphavsrettsorganisasjonen BONO, som snakker på vegne av arvingene, sier at familien i utgangspunktet ønsket at ustmykningene skulle bli der de er i dag.

– Men når det er bestemt at Y-blokka skal rives, har de sett på de anbefalingene som er lagt frem og gitt sin tilslutning til dem.

«Et kulturelt tap»

Beslutningen om hvor verkene skal flyttes er blant annet basert på KOROs kunstfaglige vurderinger.

De mener fremdeles at det å flytte verkene fra sin opprinnelige kontekst innebærer et kulturelt tap av to nøkkelverk i den integrerte utsmykkingstradisjonen.

Samtidig er KORO tydelige på at de ønsker å bidra konstruktivt i vurderingen av de ulike alternativene. De har basert sin endelige vurdering på tre kriterier:

 • Kontekstsensitivitet (verket er ment å sees nedenfra)
 • Materialsensitivitet
 • Samhandling med omgivelsene/byrommet

«Fiskerne» er i dag integrert i bygningsmassen som en del av endeveggen på Y-blokka. Nå skal den få en plass over den nye VIP-inngangen på A-blokka.

I sin vurdering skriver KORO at plasseringen ivaretar «Fiskernes representative kraft til tross for at det ikke lenger er plassert ved en av hovedinngangene».

Fornøyd med synligheten

Juridisk rådgiver Kristine Farstadvoll i BONO er positiv til at den 106 tonn tunge utsmykningen «Fiskerne» fortsatt vil ha en høy plassering etter at den flyttes.

– Den blir godt synlig. Det er et poeng at verket kommer høyt over bakken, da videreføres måten den er ment å oppleves på.

Hun legger til at det også er viktig at verket blir lett tilgjengelig for alle som ønsker å se det.

– Tror du Picasso ville ha snudd seg i graven av at Y-blokka skal rives?

– Jeg velger å tro at han ikke hadde gjort det, men at han ville vært fornøyd med de nye prominente plasseringene kunstverkene hans får.

– Y-blokka rives

Statssekretær Lars Jacob Hiim i kommunal og moderniseringsdepartementet bekrefter at det ikke er noen tvil om rivingen av Y-blokka. Han er fornøyd med familiens godkjennelse av å flytte kunsten til Picasso.

– De er kommet frem til en god anbefaling som både tar vare på kunsten og gjør den tilgjengelig. Det ser lovende ut.

– Kan dere garantere at kunstverkene ikke blir ødelagt når de skal flyttes og skjæres ut?

– Det er vår klare ambisjon. Dette er verdifull kunst som det er viktig å ta vare på, sier Hiim.

Kulturstrøm

 • Booker-prisen til Paul Lynch

  Den irske forfatteren Paul Lynch er tildelt Bookerprisen for 2023.

  Bookerprisen er en prestisjetung britisk litteraturpris.

  Lynch får den for boka «Prophet Song», melder BBC.

  Romanen skildrer kampene til Stack-familien, inkludert Eilish Stack, en mor til fire som prøver å redde familien sin mens Irland glir inn i et totalitært regime.

  Paul Lynch
  Foto: AP

Flere kulturnyheter