NRK Meny
Normal

Utslipp av fossile brensler opp to prosent i 2008

Utslippene har dermed nådd nye høyder. – Jorda er på vei mot et verst tenkelig scenario, mener forskere.

Kullkraftverk i Xiangfan, Hubei i Kina

CO2-utslipp fra fossile brensler er høyere enn noensinne, og Kinas kullkraft står for en stor del av de totale utslippene.

Foto: STRINGER/CHINA / REUTERS

CO2-utslipp fra fossile brensler økte med to prosent i fjor. De totale utslippene endte dermed på tidenes høyeste.

Det viser en ny rapport fra Nature Geoscience .

De globale utslippene fra fossile brensler (kull, olje og gass) i 2008 ble målt til 8,7 milliarder tonn CO2, en økning på to prosent fra 2007, viser rapporten utarbeidet av Global Carbon Project.

Prosjektet har samlet 31 forskere fra sju land.

Enorm vekst siden 2000

Glen Peters

Glen Peters ved Cicero er en av forskerne bak rapporten.

Foto: Cicero

Tallet for 2008 viser en nedgang i den årlige gjennomsnittsøkningen på 3,6 prosent siden 2000. Dette reflekterer ifølge forskerne den økonomiske nedgangen som begynte i 2008.

Utslippene viser likevel en enorm vekst siden 2000 - på 29 prosent, mens det fra referanseåret 1990 har vokst med 41 prosent.

I løpet av de siste 50 årene har delen av CO2 som er pumpet ut i atmosfæren, og som forblir i atmosfæren, økt fra rundt 40 til 45 prosent, noe som setter fart i drivhuseffekten, advarer forskerne.

Eksport står for utslippsvekst

Forskerne har funnet at utviklingsland nå i stor grad overgår mange rike land når det kommer til klimautslipp, en endring som skjedde i 2005.

Imidlertid tyder mye av denne veksten på økt handel med vesten. Bare i Kina kommer 50 prosent av utslippsøkningen fra 2002 til 2005 fra landets eksportindustri.

– For øyeblikket kommer en tredel av utslippene i Kina fra produkter som eksporteres til andre land. Halvparten av dette eksporteres til industriland, forklarer en av rapportens forskere, Glen Peters ved Cicero.

Peters forteller at mye av eksporten går til USA og Europa.

– Rike land må ta ansvar

Rike land har i 2008 greid å redusere utslippene sine, mens de øker i utviklingsland som Kina og India. Men ettersom mye av produksjonen ender opp i industrilandene, må også disse ta på seg en del av ansvaret for økningen, mener Peters.

– En avtale under klimatoppmøtet i København i desember må derfor omfatte kutt på en global skala, så ikke industrilandene kan melde om kutt hjemme når de i realiteten bare flytter produksjonen ut av landet.

Under kan du se hvilke utslippskutt enkelte land har lovt innen 2020.

Utslippskutt innen 2020

Land

Utslippslovnad (fra 1990-nivå)

Australia

+ 13%

Canada

- 3 %

EU (27 land)

- 20 %

Island

- 15 %

Japan

- 25 %

New Zealand

- 10 %

Norge

- 30 %

Russland

- 25 %

Sveits

- 20 %

USA

- 7 %

Kull er verdensversting

Kull har gått forbi olje som utslippskilde for første gang i løpet av de siste tiårene. Utslipp fra kullkraft stod for 40 prosent av CO2-utslipp fra fossilt brensel i 2008, mens olje stod for 36 prosent.

– Dette har med at Kina og India har kullbasert økonomi, forklarer Peters.

Kull (per enhet) forurenser mer enn olje, og olje forurenser mer enn gass.

– Et skifte mot kullkraft har derfor stor innvirkning på miljøet.

Færre skogbranner

Utslippene som kommer fra avskoging og jordbruk har falt. Fra 1990-2000 stod det for nær 20 prosent av de totale utslippene. I 2008 var dette tallet ned i 12 prosent.

Grunnen til nedgangen skal være at antall skogbranner i Sørøst-Asia har blitt færre, og at det pågår mindre avskoging i Amazonas.

Les mer: Laveste avskoging i Brasil på 21 år

Forskerne som står bak rapporten forutser at finanskrisen skal sette sitt preg på utslippene også i 2009. De mener utslippene vil falle med 2,8 prosent i år, men at det vil ta seg opp igjen når økonomien er oppe og står igjen.

Hva har skjedd med temperaturen på kloden? Hvorfor har det skjedd? Og hva kan vi gjøre med det? Det er 137 år siden vi fikk de første globale temperaturmålingene. Fysiker Bjørn Samset holder festkveld for klimanerder og gir oss hele fortellingen om hvordan klimaet har endret seg, på 137 minutter. Med på festen er Selda Ekiz og Torkild Jemterud. De kommer til å lage bråk.