Energimilliard til afrikanske land

Norge legger 850 millioner kroner på bordet for å sikre grønn energi i tre afrikanske land.

Statsminister Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg slipper nyheten på Rio-konferansen for miljø- og utvikling torsdag kveld.

Norge inngår avtaler med Etiopia, Kenya og Liberia om samarbeid innen det internasjonale energi- og klimainitiativet «Energy+».

– Det handler om en avtale om hvordan vi kan få til mer miljøvennlig energi. Det er viktig for Norge som energinasjon, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Målet er å øke energitilgangen og samtidig unngå økt klimagassutslipp gjennom å støtte fornybar energi og energieffektivisering.

Lys i husene

Norge tar sikte på å bidra med 500 millioner kroner til Etiopia, 250 millioner kroner til Kenya og 100 millioner kroner til Liberia de neste fem årene.

Heikki Homlmås

Utviklingsminister Heikki Holmås.

Foto: Bondevik , Andreas / NTB Scanpix

– Vi skal bygge opp under landenes egne planer for energiøkonomisering og fornybar energisatsing, sier utviklingsminister Heikki Holmås.

Det betyr lys i husene og varme på kjøkkenet. Men med renere strøm enn parafin og kull.

– Kenya har for eksempel en målsetting om å fjerne alle parafinlamper, og erstatte dem med leddlys, sier Holmås.

Skog og landbruk

I Etiopia vil samarbeidet omfatte både energi, skog og landbruk, og i første omgang vil Norge støtte prosjekter på landsbygda.

Liberia bygger opp energisektoren etter borgerkrigen, og her skal samarbeidet omfatte hele sektoren.

Samarbeidet med Etiopia, Kenya and Liberia vil gi mulighet for en kraftig økning i folks tilgang til energi, samtidig som vi kan unngå økte klimagassutslipp.

Økonomisk vekst

Import av diesel og olje er dyrt, og i disse landene vil satsing på egne fornybare energikilder og energieffektivisering bidra til økt energisikkerhet, flere arbeidsplasser, bedre helse, økte forretningsmuligheter og større økonomisk vekst.

«Energy+» ble lansert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon og statsminister Jens Stoltenberg i oktober i fjor. Det har over 40 internasjonale partnere. Initiativet er inspirert av det norske klima- og skoginitiativet (REDD+).