Hopp til innhold

Advarer mot at tradisjonell kinesisk medisin tas inn i varmen

Diagnoser fra tradisjonell medisin ble nylig anerkjent av Verdens helseorganisasjon. Snart kan Norge følge etter. – Gir fare for nye virusutbrudd, advarer Dyrebeskyttelsen Norge.

Pangolin med baby på ryggen

BRUKES SOM MEDISIN: Skjellene fra den utrydningstruede pangolinen brukes i tradisjonell medisin. Nå frykter Dyrebeskyttelsen Norge at det nye registeret vil bidra til å legitimere slik bruk.

Foto: Firdia Lisnawati / Scanpix

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I mai 2019 bestemte Verdens helseorganisasjon at diagnoser fra kinesisk og asiatisk tradisjonell medisin skulle få plass på den internasjonale listen over sykdommer og skader, ICD-11.

I tiden fremover skal Norge og andre land arbeide for å ta den nye listen i bruk.

Nå advarer Dyrebeskyttelsen Norge og WWF mot det som er i ferd med å skje.

Kroppsdeler fra dyr

– Det dreier seg om ikke-vitenskapelige diagnoser hvor behandlinger kan bestå av kroppsdeler og andre produkter fra ville dyr.

Dette skriver daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, i et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Brevet ble sendt før helga.

Åshild Roaldset

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Her ber Roaldset om at diagnosene knyttet til tradisjonell medisin ikke blir brukt i Norge.

Hun ber også norske myndigheter arbeide for å få diagnosene fjernet fra WHO sitt register.

ICD-11 er kort fortalt et forsøk på å få verdens leger og helsearbeidere til å forholde seg til de samme diagnosene og snakke samme språk.

Bjørner i bur

Roaldset frykter at det nye registeret kan ha konsekvenser for truede dyrearter, slik som pangolin.

Hun frykter også for dyrevelferden til for eksempel bjørner som holdes i bur for at man skal kunne tappe galle fra dem.

– Selv om det er ulovlig å importere dyredeler fra truede dyrearter til Norge, frykter vi at et nytt diagnoseregister der diagnoser fra tradisjonell medisin er inkludert, vil medføre ulovlig import av slike produkter til Norge, skriver Roaldset.

Bjørn i bur

BLE REDDET: Denne bjørnen ble reddet fra fangenskap i Vietnam i 2018. Bjørnens galleblære hadde blitt tappet for galle, noe som kan være en smertefull prosess. Gallen ble brukt i tradisjonell medisin.

Foto: NHAC NGUYEN / Scanpix

Kan spre nye virus

Dyr i tradisjonell medisin utgjør en risiko for nye pandemier, legger hun til.

– Det er en alvorlig trussel mot både folk og dyr. Det ser vi helt tydelig nå. Det er på tide at WHO tar dette problemet på alvor og vi forventer at norske myndigheter er toneangivende her, sier Roaldset.

NRK har tidligere skrevet om sammenhengen mellom koronapandemien og bruk av ville dyr i tradisjonell medisin.

Ville dyr er ofte bærere av virus som kan smitte over på mennesker. Koronaviruset er etter all sannsynlighet et slikt virus.

Ulovlig handel med dyr

Dyrebeskyttelsen Norge får støtte av generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Hvis Norge godkjenner diagnoser fra tradisjonell kinesisk medisin, må vi sikre at staten ikke støtter bruk av medisiner som inneholder ingredienser fra dyr som er handlet ulovlig, sier hun.

Generalsekretær i WWF Karoline Andaur.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Foto: Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond

WWF har et eget prosjekt for å fjerne pangolin fra tradisjonell medisin.

Andaur minner om at Norge har forpliktet seg til å stanse ulovlig handel med dyr gjennom Convention on International Trade of Endangered Species (Cites).

Norge kan gjøre egne vurderinger

NRK har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar, og har blitt videresendt til direktoratet for e-helse.

Det er de som skal oversette det nye registeret til norsk.

Ikke alle deler av WHO sitt register må tas i bruk i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand. Her vil det altså bli gjort egne vurderinger.

– Det er ventet at vi vil bruke minst fem år før vi kan ta ICD-11 i bruk i Norge.

Kina har strammet inn

Kina er ett av landene hvor tradisjonell medisin står sterkt. NRK har tidligere vært i kontakt med den kinesiske ambassaden i Oslo.

De skriver i en e-post at man ikke kan sette likhetstegn mellom medisinsk bruk og misbruk av ville dyr.

Kina har strammet inn regelverket når det gjelder bruk av ville dyr til medisin, ifølge ambassaden. Ulovlig jakt, avliving og smugling blir slått hardt ned på.

Ambassaden forteller også at det de fleste ingrediensene i tradisjonell medisin, 87 prosent, kommer fra urter. 12 prosent kommer fra dyr.