Hopp til innhold

– Kommer til å velge bilen isteden

Naturvernforbundet mener Ruters rushavgifts-forslag gjør det vanskeligere å reise kollektivt.

Ruters billettautomat

Direktøren i Klif påpeker at ikke alle har muligheten til å styre dagen ut fra kollektivprisene dersom de økes i rushtida.

Foto: Kim Jansson

Kollektivselskapet Ruter har kommet med et innspill til Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan der de foreslår å utnytte kapasiteten i kollektivtrafikken best mulig.

Løsningen, ifølge dem, er å innføre rushtidsavgift i kollektivprisene i Oslo og Akershus, slik at passasjermengden fordeles jevnt utover dagen.

Les mer: Kan bli rushtidsavgift på all kollektivtrafikk i Oslo-området

– Transportbehovet er ikke til å komme fra

Ellen Hambro

Ellen Hambro i Klif synes forslaget er en dårlig idé.

Foto: John Petter Reinertsen / Klif

Utspillet høster mange reaksjoner, og blant dem er det flere som sår tvil om at passasjerer vil være villige til å endre hverdagsstrukturene for å reise billigere.

– Som regel har ikke folk full frihet. De skal på jobb, skole og de skal levere i barnehage. Det er et stort transportbehov på morgenen, og det er ikke til å komme fra, sier direktør ved Klima- og forurensningsdirektoratet, Ellen Hambro til NRK.no.

Hun understreker at det for Klif er viktig å kunne legge til rette for at folk reiser mer kollektivt, bruker mindre privatbil og dermed får ned klimagassutslippene.

– Det er da veldig dumt om man samtidig har tenkt å øke prisene på kollektivtrafikken. Da går vinninga opp i spinninga, sier Hambro.

Les mer: Ser til Trondheim for miljøtips
Les også: Fremskrittspartiet blankpusser bompengesabelen

Rushtidstrafikk i Oslo

Rushtid i Oslo. Mange ønsker rushtidsavgifter på veien slik at færre velger å bruke privatbil til og fra jobb og skole.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Ikke usannsynlig

Ved Transportøkonomisk Institutt trekker avdelingsleder Frode Longva frem et eksempel der rushtidsavgiften har hatt Ruters ønskede effekt.

Frode Longva

Avdelingsleder Frode Longva, ved Transportøkonomisk Institutt, sier Ruters forslag kan ha den ønskede effekten selskapet søker.

Foto: Svein Erik Dahl / TØI

– Stockholm er et godt eksempel på at rushtidsavgift på vei har gjort at folk reiser til andre tider. Det er ikke store endringer i pris som skal settes inn for at folk velger å reise til andre tider, sier Longva til NRK.no.

Forslaget avhenger imidlertid av hvor mange av de som reiser kollektivt som har strukturelle bindinger, eller om de har mulighet til å jobbe annerledes.

Longva understreker at det «overhodet ikke er usannsynlig» at en høyere rushtidspris vil gjøre det sånn at reisene fordeles mer jevnt utover døgnet. Men det avhenger også av hva man samtidig gjør på veiprisingsområdet.

– Dersom man setter inn rushtidsavgift i kollektivtrafikken, uten at man også har de samme prisøkningene på veien, vil resultatet bli at folk heller velger å ta bilen. Og det er jo en klimamessig, uheldig effekt.

– Hvis de ønsker færre kollektivreisende i rushtida, kan de også senke prisene utenfor rushen. Det krever imidlertid andre politiske prioriteringer, og vil naturlig nok ikke føre til inntjeninger hos Ruter på samme måte.

Les også: Kan doble bompengene i rushtiden

Kollektivpriser i Norge

KOLLEKTIVPRISER I NORGE (Per februar 2012)

Enkeltbillett / Månedskort / Billigste kort

Oslo

30 kroner

620 kroner

516,67 kroner

Trondheim

30 kroner

585 kroner

480 kroner

Bergen

27 kroner

660 kroner

550 kroner

Kristiansand

25 kroner

760 kroner

633,33 kroner

Stavanger

27 kroner

630 kroner

541,67 kroner

KILDE: Natur og Miljø

– Meningsløst forslag

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

Lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, synes Ruters forslag er «meningsløst».

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

– Jeg synes det er et helt meningsløst forslag. Vi er nødt til å gjøre det enklere og bedre å reise kollektivt, ikke vanskeligere, sier lederen i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken til NRK.no.

Haltbrekken sier Naturvernforbundet går sterkt i mot forslaget fra Ruter, og at de håper miljø- og samferdselsbyråden i Oslo avverger at det blir gjennomført.

– Iallefall så lenge det er total aversjon mot å innføre rushtidsavgifter på veiene i Oslo. Hvis man innfører en avgift for buss og trikk i Oslo, uten samtidig å gi bilistene en skyhøy avgift for å bruke privatbiler, så vil folk forlate kollektivtrafikken, sier han.

– Vi må heller være glade for at mange tar i bruk kollektivtrafikken, og ikke setter inn tiltak for å få bruken ned.