Hopp til innhold

Kan doble bompengene i rushtiden

Regjeringen vurderer et kontroversielt tiltak i klimameldingen: Å gi staten myndighet til å innføre rushtidsavgift.

Rushtidstrafikk i Oslo

Regjeringen vurderer tvungen rushtidsavgift for å dempe biltrafikken i den travleste tiden.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Det er kommunene som i tilfelle skal pålegges å innføre det lite populære miljøtiltaket overfor bilistene sine. En slik avgift vil gjøre det dobbelt så dyrt å kjøre gjennom bomringen.

Hittil er den omtalt som en storbypakke til satsing på kollektivtiltak og sykkelveier. Nå vurderer de rødgrønne å tvinge byene til å innføre rushtidsavgift.

Kontroversiell avgift

Ola Elvestuen

Byråd for samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen (V).

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

NRK vet at forslaget, som ligger på bordet i arbeidet med regjeringens klimamelding, er kontroversielt. De rødgrønne og de ulike departementene er splittet.

Samferdselsbyråd i Oslo, Ola Elvestuen fra Venstre, mener dette fortsatt bør være en lokal avgjørelse.

– Nå har vi satt opp prisen i bomringen, og vi har bygget opp et godt kollektivtilbud, sier han.

– Det er også begrensninger for hvor mange biler det er plass til i Oslo sentrum. Men det er en rekke ulike tiltak som må spille sammen. Dette er vi best til å vurdere lokalt selv, mener Elvestuen.

Trøndersk suksess

I morgentimene mellom kl 7 og kl 9 og om ettermiddagen mellom kl 15

Knut Fagerbakke

Knut Fagerbakke (SV) er varaordfører i Trondheim

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

og kl 17 dobles prisen i bomringen i Trondheim.

Rushtidsavgift virker, sier varaordfører Knut Fagerbakke.

– Miljøpakken har vært en ubetinget suksess i forhold til å få redusert biltrafikken inn mot Trondheim sentrum, sier han, og mener andre byer bør følge opp klimatiltaket.

– Vi kan vise til et resultat i Trondheim på over 10 prosent redusert biltrafikk pr år, og en like stor årlig øking i kollektivtrafikken. Jeg kan ikke se noe bedre argument enn det for å innføre rushtidsavgift og få redusert CO2-utslippene fra biltrafikken, sier han.

Men han er likevel skeptisk til én side av forslaget:

– Jeg liker ikke tvang fra staten, sier SVs varaordfører i Trondheim.

– Mer effektive miljøtiltak

Harald Minken

Harald Minken, forsker ved TØI.

Foto: Svein Erik Dahl

Forsker Harald Minken ved Transportøkonomisk institutt (TØI) sier at det finnes andre, mer effektive miljøtiltak enn rushtidsavgift hvis regjeringen vil redusere utslippene fra trafikken.

Men han tror likevel at innføringen av en rushtidsavgift vil være positivt for norske byer.

– Det er en fin avgift for å redusere skadevirkningene av lokal luftforurensning. Det kan gjøre transportsystemet mer fornuftig, og i andre omgang vil det også ha miljøvirkninger.

– Mer effektive avgifter finnes

Men hvis man snakker om klimatiltak, mener han andre avgifter er betydelig mer fornuftige: Bilavgifter, bensinavgifter som går direkte på forbruket av fossile brennstoffer.

– Skal dette gjøres, er det viktig at kollektivtilbudet også forbedres, understreker han.

Minken viser til Stockholm, der man bygget ut kollektivtilbudet et halvt år før man innførte rushtidsavgift. Når avgiften så kom, var terskelen for å reise kollektivt, lavere.

– Hvis dette skal skje i Norge, må kollektivtilbudet først bygges ut, sier Minken.

– Det er nødvendig, og det vil også være med på å gjøre rushtidsavgiften mer effektiv. Å lage et godt kollektivtilbud som alternativ til privatbilen, gjør at du kan nøye deg med en relativt lav rushtidsavgift, og likevel oppnå enmerkbar forbedring.

– De to – et godt kollektivtilbud og økt rushtidsavgift – henger godt sammen, sier TØI-forsker Harald Minken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger