Hopp til innhold

Én av fem tror ikke på menneskeskapte klimaendringer

1 av 5 nordmenn mener klimaendringene ikke er menneskeskapte. – Nordmenn er barske og for vant til vær, mener sosialantropolog og klimaforsker, Grete Hovelsrud.

Havis

Illustrasjonsfoto. Havis.

Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Nærmere 5000 personer i Danmark, Norge, Sverige og Finland deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i forbindelse med møtet Nordic Insurers Climate Conference i København i september.

Våre naboer i sør og øst er mer overbevist om at endringene er menneskeskapte enn det vi er.

– Vil se klimaendringer i framtida

Undersøkelsen, som er gjennomført av Userneeds A/S på vegne av den danske forsikringsorganisasjonen, Danish Insurance Association, viser at innbyggerne i Norden generelt er enige om at vi kommer til å se klimaendringer i framtiden.

Mens 90 prosent av befolkningen i Norge og Finland tror dette, mener nærmere 100 prosent i Danmark og Sverige det samme.

Nordmenn mest skeptiske

I undersøkelsen er nordmenn de største skeptikerne til at endringene er menneskeskapte.

Kun 10 prosent, eller én av ti, dansker, svensker og finner er enige i at de forventede klimaendringene kan settes i sammenheng med naturlige variasjoner, som ikke kan kontrolleres av mennesker.

Men her hjemme tror hele 20 prosent av befolkningen, eller én av fem, at klimaendringene i all hovedsak er naturlige.

Er klimaendringer et naturlig fenomen eller et resultat av menneskelig aktivitet?

  Land

Hovesaklig menneskelig aktivitet
 

Menneskeskapt og naturlig

Hovedsaklig naturlig

Danmark

39%

44%

9%

Sverige

48%

36%

9%

Norge

34%

44%

17%

Finland

44%

40%

7%

«Ikke dårlig vær, bare dårlig klær»

Grete Hovelsrud er sosialantropolog og klimaforsker ved Cicero. Hun tror det er en sammensatt årsak til hvorfor vi er så skeptiske.

– Men vi i Norge er vant til vær, og vi er stolte. Ordtaket «Det fins ikke dårlig vær, bare dårlig klær» er godt kjent hos nordmenn, sier Hovelsrud.

Hun mener nordmenn er barske, og vant til store variasjoner i været. Dermed blir klimasignalet mindre synlig her hjemme.

– Stikker hodet i sanden

Grete Hovelsrud

Grete Hovelsrud er sosialantropolog og klimaforsker ved Cicero.

Foto: Cicero

– Jeg mener også politikken her hjemme er litt merkelig. Politikerne tar ingen ordentlige standpunkt, det settes ingen konkrete krav til oss. Her er svenskene og danskene mye flinkere til å både stille krav, og til å lytte.

Hovelsrud tror også nordmenn generelt er litt selvgode og i stor grad lite miljøbevisst.

– Er det så viktig, liksom? Vi er et lite land, så det gjøre vel ikke stor forskjell?

Det handler også i stor grad om usikkerhet, tror hun.

– Folk er usikre på hva man skal gjøre, rent personlig. Så man ender opp med å stikke hodet litt i sanden.

Ingen økonomisk gevinst

– Finnene er litt mer ordentlige. Her har de framstilt klimaendringene og utslippsreduksjonene på en økonomisk-politisk måte. Det gagner dem.

I motsetning har vi ikke så stor økonomisk gevinst av å redusere utslippene her hjemme, mener Hovelsrud.

– Vi hviler hendene på magen og er generelt fornøyde. Vi har så mye ressurser, at bekymringene lar vente på seg.

Les også: Dagbladet: – Frp har skylda, mener Göran Persson.