Hopp til innhold

Fagutvalg foreslår å fjerne moskusen fra Dovrefjell

Villreinen har dårlige levekår og det trengs tiltak. Et villreinutvalg mener moskusen må vike. – Overilt, svarer ordfører.

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Snøhetta villreinområde var blant områdene som fikk rødt lys i Miljødirektoratet sin kvalitetsnorm for villrein. Det vil si at villreinens tilstand i området blir klassifisert som for dårlig.

Nå foreslår det lokale villreinutvalget drastiske tiltak for å ta vare på villreinen. De mener moskusen er en stor del av årsaken til at Snøhetta-reinen fikk rødt lys.

Moskus Dovrefjell

SNØHETTA: Det ikoniske fjellet er en av Norges mest kjente topper. Her mener villreinutvalget at moskusen må vike for villrein.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

I villreinutvalget sitter blant annet grunneiere og rettighetshavere. De er et av flere organer som er med i forvaltningen av villreinen og følger blant annet bestandsutviklingen tett.

De kommer med sitt synspunkt som et innspill til tiltaksplanen for Snøhetta villreinområde.

I løpet av året og tidlig neste år, vil det komme en stortingsmelding for alle villreinområder i Norge for å sikre artens levevilkår.

Les også: Denne aktiviteten har fenga nordmenn i sommar: – Det har blitt litt galskap

Fotograf på moskussafari på Dovrefjell, Oppdal.
Fotograf på moskussafari på Dovrefjell, Oppdal.

Mye ferdsel på grunn av moskus

– Det er ikke moskusen i seg selv som er problemet, men all den menneskelige ferdselen inn i vinterbeiteområdene til reinen, som moskusen genererer.

Det sier sekretær for Snøhetta villreinutvalg og daglig leder i Sunndal Fjellstyre, Bjørn Sæther.

Snøhetta er et av de viktigste villreinområdene i Norge, fordi det er en opprinnelig villreinstamme der. Det forteller Vegard Gundersen, som er forsker ved NINA.

På Hjerkinn er det en veldig viktig passasje for villreinen når den skal flytte seg fra vinter- til sommerbeitet. Der kan den bli forstyrra av mye ferdsel.

Kvalitetsnorm for villrein

RØDT LYS: Da kvalitetsnormen for villreinen kom i fjor, ble seks av ti områder rødmerka. Blant annet Snøhetta-området oppfyller ikke kravene for hva slags forhold villreinen skal ha.

Foto: SKJERMDUMP/RAPPORT FRA NINA

Gundersen sier at forslaget om å fjerne moskusen høres veldig drastisk ut, og årsakene til at området er blitt rødmerka er fragmentert. Selv om han mener det går bra i dag, sier han det er viktig å få ned ferdsel i området. Og ikke gjøre situasjonen verre for villreinen enn den er nå.

Forskeren forteller at moskusen trekker mye turister.

Det er jo en stor attraksjon i området. 70–80 prosent av de som går inn i området vil se moskusen. Den genererer mye trafikk inn i villreinområdet. Et viktig mål er å redusere ferdsel i området.

Villreinutvalget mener moskusen gjerne kan settes ut i andre fjellområder hvor det ikke er villrein.

Moskus på Dovre

TILTREKKER TURISTER: Moskusen på Dovrefjell tiltrekker seg mange turister, noe som igjen fører til utfordringer for villreinen.

Foto: Tord Bretten/Statens naturoppsyn

De understreker også at de ikke ønsker en flytting av moskusen i utgangspunktet.

– Men villreinen er en ansvarsart for Norge, og i en prioritering av de artene må villreinen prioriteres i første rekke, sier Sæther.

Utvalget mener alternativer til flytting av moskusen kan være restriksjoner på guiding av moskus vinter og vår, og krav om at alle som skal se etter moskus må være i følge med guide.

– Fryktelig overilt

Ordfører i Dovre kommune, Astrid Skomakerstuen Ruste (uavhengig), synes forslaget er for drastisk.

Jeg synes det er fryktelig overilt slik i en første fase når den største trusselen mot villreinen er oss på to bein. Da kan vi ikke begynne å sette dyreslag opp mot hverandre, sier hun.

Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap)

VIL HA MOSKUS: Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste syntes det er for drastisk å flytte moskusen når det er for mye turister som er problemet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun poengterer at moskusen også er viktig for fauna, mangfold og klima.

Det er ferdselen som må reduseres, ikke faunaen vår, sier hun.

Dovre kommune har moskusen i kommunevåpenet, men moskusen har egentlig en kort historie på Dovrefjell. Stammen som er der nå har vært der siden 1950-tallet.

Ordføreren sier innbyggerne i kommunen identifiserer seg litt med moskusen.

Vi er rolige, trauste og harde i skallen og flokker oss rundt når det gjelder, sier hun.

Les også: Villreinen er kritisk truet: Myndighetene har ingen snarlig løsning

Villrein i Sysendalen
Villrein i Sysendalen

Negativt for turistnæringen

Dovre og Lesja aktiv er et av mange selskaper som de siste årene har hatt gode inntekter fra moskussafari.

I tillegg gir turismen mange overnattingsdøgn for andre turistbedrifter i området.

Daglig leder Rune Nørstegard er ikke overrasket over at forslaget om å flytte moskusen kommer.

Han tror forslaget virkelig vil ha en stor effekt for villreinen. Men at det også kommer med en bismak.

Det vil jo selvfølgelig ha en veldig negativ effekt for turistnæringa i Dovre og Oppdals-regionen, sier han.

Villrein

TRUET: Villreinens situasjon på Snøhetta er karakterisert som dårlig. Nå skal det utarbeides tiltak for å ta vare på villreinstammen.

Foto: Runar Tufto

Nørstegard understreker at moskussafari er den eneste aktiviteten de gjør som gir avkastning til å utvikle andre produkter.

Han mener også moskusturismen er en enestående arena til å fortelle om natur og la folk oppleve og forstå sammenhenger.

Det vi driver med er veldig bra for å bygge respekt og forståelse for naturen.

I stedet for å flytte moskusen mener Nørstegard det er en annen vei å gå:

Begrensninger både på kommersiell ferdsel og generell ferdsel i nasjonalparken for tilreisende turister spesielt i sårbar perioder.

Krever Snøheim fjernet

Villreinutvalget for Snøhetta har også en rekke andre forslag for å gjøre levevilkårene for villrein bedre.

For det første vil de legge ned Den norske turistforenings hytte Snøheim. Den ble gjenåpnet mot store protester i 2012 etter å ha vært stengt siden 1958.

Foreningen Bevar Dovrefjell Mellom Istidene prøvde å stoppe gjenåpningen av Snøheim ved å gå rettens vei. De mener dette ville være til skade for villreinstammen.

Jan Erik Reiten er avdelingsleder eiendom, natur og infrastruktur i Den Norske Turistforening (DNT). Han mener etableringen av hytta fikk en svært omfattende saksbehandling da den ble gjenåpnet.

Villrein, Hjerkinn

REINSFLOKK: Villreinen i Norge er en såkalt ansvarsart, og myndighetene har et særskilt ansvar for å ta vare på den.

Foto: Geir Olav Slåen

– Men det var vel ikke uventet at dette kom opp igjen. Så får en vurdere dette etter hvert, hva som skal skje fremover, sier han.

Reiten understreker at de håper og tror de kan beholde Snøheim som et tilbud til dem som bruker fjellet.

Blant annet mener han bussløsningen mellom Hjerkinn og Snøheim fungerer etter intensjonen og tar bort mye av aktiviteten i det området.

Les også: Stor strid om Snøheim

Snøheim på Dovrefjell
Snøheim på Dovrefjell

Ønsker begrensning av ferdsel

For det andre vil utvalget også at det skal komme et nytt regelverk som gjør at allmennhetens ferdsel kan begrenses i ulike perioder og områder.

«Dersom forholdene tilsier det, så skal det være mulig å forby ferdsel i perioder hvor villreinen er ekstra sårbar. Her har villreinen forrang foran alt annet», skriver utvalget.

Ordfører Skomakerstuen Ruste mener det er betimelig at diskusjonen om Snøheim kommer opp igjen og vil gjerne være med å diskutere begrensninger i ferdselen.

Moskus på Dovrefjell i juli.

KORT HISTORIE: Den stammen med moskus som er på Dovrefjell nå ble satt ut på 1950-tallet. Villreinen har vært i samme område siden slutten av siste istid for ti tusen år siden.

Foto: Tord Bretten/ Statens Naturoppsyn

Jeg er absolutt for å se på allemannsretten og se på hvordan vi kan styre ferdselen i større grad enn det som gjøres nå.

Hun mener de har solgt fjellområdene sine fryktelig billig og at dette også vil gjøre området mer eksklusivt.

Utvalget vil også legge ned flere stier, stenge turistforeningshytter og andre utleiehytter på sårbare tider av året.

De vil også regulere fuglehundprøver, hundekjøring og organiserte turer strengere.

Les også: Regjeringa varslar ny villreinpolitikk

Regjeringa varslar omfattande tiltak i for å berge leveområda til den kritisk truga villreinen.
Regjeringa varslar omfattande tiltak i for å berge leveområda til den kritisk truga villreinen.

Flere saker fra Innlandet