Hopp til innhold

Anker Tolga-saken til Høyesterett: – Viktig å holde kommunen ansvarlig

Holøyen-brødrene kjemper fortsatt for erstatning etter at de feilaktig fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet og ble satt under økonomisk verge.

Magnus Holøyen

KJEMPER OM MILLIONERSTATNING: Magnus Holøyen og den ene broren hans krevde 1,5 millioner hver, men kravet ble avvist. Nå anker advokaten til brødrene saken til Høyesterett. Spørsmålet nå er hvem som skal stilles ansvarlig til å eventuelt betale erstatning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

KJEMPER OM MILLIONERSTATNING: Magnus Holøyen og den ene broren hans krevde 1,5 millioner hver, men kravet ble avvist. Nå anker advokaten til brødrene saken til Høyesterett. Spørsmålet nå er hvem som skal stilles ansvarlig til å eventuelt betale erstatning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I fjor sommer krevde de to Tolga-brødrene erstatning på til sammen 3 millioner kroner for å ha blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen.

Men kravet om millionerstatning fra hjemkommunen og Fylkesmannen ble avvist.

Både tingretten og senest nå lagmannsretten, mener søksmålet må rettes mot staten, ikke kommunen.

Dette mener brødrenes advokat er en prinsippsak som må avklares i Høyesterett.

Mener kommunen bør holdes ansvarlig

Selv om Nord-Østerdal tingrett og nå Eidsivating lagmannsrett mener søksmålet må rettes mot staten, mener brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal det er viktig å holde kommunen ansvarlig for deres feil.

– Vårt syn er at all den stund kommunen åpenbart er forpliktet til å følge menneskerettighetene, så må det også være anledning til å holde dem ansvarlig og ikke sende regningen videre til staten, sier han.

Advokat og partner i Fend, Nicolai V. Skjerdal, står på kontoret sitt i Oslo.

FORBEREDT: – Vi har snakket om denne problemstillingen fra første stund og vi har vært forberedt, sier advokat og partner i Fend Advokatfirma, Nicolai V. Skjerdal.

Foto: Amalie Henden / NRK

FORBEREDT: – Vi har snakket om denne problemstillingen fra første stund og vi har vært forberedt, sier advokat og partner i Fend Advokatfirma, Nicolai V. Skjerdal.

Foto: Amalie Henden / NRK

Brødrenes advokat mener Tolga kommune kan stilles til ansvar for brudd på den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

– Dette handler om erstatning for ikke-økonomisk tap. Det er snakk om en reparasjon for den urett som er begått mot brødrene, sier han.

Skjerdal forteller at de nå står ovenfor et prinsipielt spørsmål som ikke er avklart i norsk rett ennå.

– Dette er en problemstilling som vår øverste domstol er nødt ta stilling til, og det kommer til å ha betydning fremover, sier han.

– Gjenstår å se

Tolga kommune sin advokat, Kristian Foss Aalmo i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund AS, sier motparten er i sin fulle rett til å anke saken.

Tolga kommune sin advokat, Kristian Foss Aalmo i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund AS.

TOLGA KOMMUNES ADVOKAT: Kristian Foss Aalmo i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund AS.

Foto: Håvard Storvestre

Han mener imidlertid at domstolenes vurderinger i avgjørelsene i to rettsinstanser viser at kommunen ikke er rett mottaker for erstatningskravet.

– Det saken handler om i denne omgang er om Tolga kommune i det hele tatt kan saksøkes for kravet brødrene mener å ha. Det kom både tingretten og lagmannsretten til at den ikke kan, og vi er fornøyd med resultatet.

– Hvorvidt saken slipper inn i Høyesterett vil bli en vurdering av om spørsmålet er prinsipielt nok. Det vil blant annet bli en vurdering av om rettskildene er klare eller uklare, og vi mener disse taler klart for vårt standpunkt, men det gjenstår å se hva Høyesterett velger å gjøre, fortsetter han.

Einar og Magnus Holøyen sammen med mamma Liv Melgård

Brødrene Magnus og Arvid HJEMME: Holøyen avbildet på kjøkkenet hjemme hos mor i 2018. Historien om de tre brødrene ble avslørt av VG samme år, og har fått mange til å reagere.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Satt under vergemål

I flere år var brødrene Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede. Brødrene ble satt under vergemål.

Kommunen fikk økte statlige tilskudd som følge av registreringen.

Først da VG tok tak i saken i 2018, ble brødrene utredet på nytt. Senere ble også vergemålene opphevet.

En undersøkelse viste at to av brødrene, Magnus og Lars Peder, slett ikke er psykisk utviklingshemmet. Den tredje broren, Arvid, har CP.

Rapporten etter granskingen viste at det ble gjort flere alvorlige feil.

Brødrene ble ikke snakket med, diagnoser ble brukt feil og kommunen mottok feilaktig 7 millioner kroner.

Anken til Høyesterett sendes om få uker.

Magnus Holøyen ble feilaktig stempla som psykisk utviklingshemma av kommunen. Hos oss møter han ordføreren i Tolga til samtale.
Og hvorfor er det så få helsearbeidere som vaksinerer seg mot influensa, når vi vet at de daglig er i kontakt med de aller sykeste og svakeste?

I DEBATTEN: Magnus Holøyen ble feilaktig stempla som psykisk utviklingshemma av kommunen. Hos debatten møtte han ordføreren i Tolga til samtale.

Flere saker fra Innlandet