Hopp til innhold

Tolga-rapporten: Flere alvorlige feil ble begått

Brødrene Holøyen i Tolga ble ikke snakket med, diagnoser ble brukt feil, og kommunen mottok feilaktig 7 millioner kroner, slår en ny rapport fast. – En svært alvorlig sak, sier kommunalministeren.

Magnus Holøyen i Oslo

I OSLO: Statsråden hadde invitert Magnus Holøyen og familien til hovedstaden i forbindelse med framleggingen av rapporten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Saken om brødrene Holøyen fra Tolga utløste en stor, offentlig gransking.

I flere år var brødrene Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen, uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede og satt under vergemål.

Østerdalskommunen fikk økte statlige tilskudd som følge av registreringen.

Først da avisa VG tok tak i saken, ble brødrene utredet på nytt, og det ble slått fast at to av brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet. Senere ble også vergemålene opphevet.

Rapporten: Flere feil begått

I dag ble rapporten fra Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Vestland overlevert til de tre departementene som er involvert i saken.

Framlegging av Tolga-rapport

PRESENTASJON: Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Vestland la fram rapporten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Granskingen har sett på hva som faktisk skjedde i Tolga kommune, og om det er grunn til å tro at innbyggere i andre kommuner har fått diagnosen psykisk utviklingshemming uten å vite det.

Hovedpunktene i rapporten er:

  • Dialog og medvirkning har vært mangelfull.
  • Diagnoser er brukt feil.
  • Saken er ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål og vergemålene skulle vært opphevet tidligere.
  • Det er gjort feil ved kommunens registrering som ga grunnlag for statlig tilskudd.

Se hele granskingsutvalgets pressekonferanse her

Fikk 7 millioner kroner for mye

Ifølge rapporten har det for den ene av brødrene aldri foreligget en diagnose som grunnlag for at han ble registrert som utviklingshemmet.

I alt har Tolga kommune urettmessig fått 7 millioner kroner for brødre som ble registrert som psykisk utviklingshemmede

Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, sa spesialrådgiver Rune Fjeld fra Fylkesmannen i Vestland da funnene ble presentert.

Granskerne mener at feilføringen baserer seg på misforståelser.

Rapporten fra Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Vestland ble overlevert regjeringens representanter.

Statsråder mottar rapporten

MOTTOK RAPPORTEN: Statssekretær Torkil Åmland (Frp) fra Justisdepartementet, helseminister Bent Høie (H) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Mæland vil i dag ikke svare på om Tolga kommune må betale tilbake de 7 millioner kronene de har mottatt urettmessig.

Brødrene vurderer erstatning

I formiddag ankom Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen sammen med moren Liv Melgård regjeringskvartalet. De var invitert på lunsj med kommunalminister Monica Mæland.

– Vi er alle veldig spente på hva som kommer fram etter granskingen av saken, sa Magnus til NRK før han reiste til Oslo.

Magnus Holøyen

STOR DAG: Fire måneder etter at VGs artikler ble publisert, legger resultatene av den offentlige granskingen fram. Saken om Magnus (bildet) og brødrene hans har engasjert mange.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Holøyen-brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal stiller spørsmål ved forklaringen om at den feilaktig diagnostiseringen var en form for misforståelse i kommunen.

Han sier det også fortsatt er et spørsmål hvordan fylkesmannen kunne ilegge brødrene såkalt frivillig vergemål uten å bli hørt.

– Dette står nærmest som mysterium for brødrene, sier advokaten til NRK.

Han sier de nå vil kreve innsyn i dokumenter og at de vil vurdere et erstatningssøksmål mot staten.

Ordfører: – Det dreier seg om administrative feil

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug (Sp) holder en pressekonferanse om saken i Oslo i ettermiddag.

Hun sa at det var viktig for dem at rapporten viser at de ikke bevisst har rapportert inn innbyggere som psykisk utviklingshemmet for å øke inntektene. Hun sier det dreier seg om administrative feil.

Siv S Sjøvold og Ragnhild Aashaug

SVARTE PÅ KRITIKKEN: Rådmann Siv S. Sjøvold og ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga møtte pressen for å gi sine kommentarer til rapporten i ettermiddag.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi er lettet over at granskingen bekrefter at vi ikke har misbrukt systemet, sier ordføreren.

Fylkesmannen i Innlandet, som er ansvarlig for vergemål, vil ikke kommentere rapporten før de har fått lest den grundig.

Se Tolga-ordførerens pressekonferanse her

Ragnhild Aashaug sier hun vil invitere familien til et møte for å se framover.

– Jeg er oppriktig lei meg for situasjonen brødrene har havnet i. For meg er det viktig at vi kan si unnskyld hvis de føler at kommunen ikke har forstått hva de ønsker og føler seg uriktig behandla av kommunen, sa ordføreren.