Hopp til innhold

Vil sette Grue kommune under administrasjon etter grov omsorgssvikt

Helseministeren sier nei.

Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, under Spørretimen på Stortinget 1. desember 2021.

UTFORDRET: Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, utfordret helseminister Ingvild Kjerkol under Spørretimen på Stortinget 1. desember 2021.

Foto: Skjermdump / Stortinget

Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, ble både lei seg og sint da han hørte om Arnfinn Nyhagen (62) som bodde under uverdige forhold i en kommunal aldersbolig i Grue kommune i Innlandet.

Nyhagen hadde vært uten strøm, kjøleskapet var fullt av mark og i sengen var det muggen avføring. Hjemmetjenesten i Grue kommune hadde flere ganger varslet om forholdene som gjaldt Arnfinn Nyhagen, uten at noen grep inn.

– Det er utilgivelig

I dag tok Hoksrud opp saken i Stortingets spørretime.

– Det verste er at det senest i august i år kom frem enda en ny sak i Grue kommune om grov svikt i pleie- og omsorgstjenesten. Det er utilgivelig, sa Hoksrud under spørretimen.

Den nevnte saken gjelder en mann i 50-årene som flyttet inn i den samme kommunale boligen som Nyhagen, et steinkast fra sjukehjemmet. Mannen ble funnet død, og da kunne hverken politiet eller kommunen si hvor lenge han hadde ligget, før han ble funnet. Mannen skulle ha daglig ringetilsyn av kommunen.

Hoksrud mener Grue kommune har opptrådt så uforsvarlig at de bør settes under administrasjon av Statsforvalteren i Innlandet.

Det vil ikke helseministeren gjøre.

– Det er jo ikke sånn at man kan gå inn og overstyre en kommune i de her tilfellene, svarte Kjerkol.

Mener det er kommunen sitt ansvar

Kjerkol sa hun er kjent med at det nå er tett dialog mellom Statsforvalteren og kommunen.

– Jeg forventer at både politisk og administrativ ledelse i kommunen tar tilbakemeldingene på største alvor, sa Kjerkhol. Hun forventer at de fortsetter å ta nødvendige grep for å rette opp feil og mangler.

Kommunen har de siste ti årene brutt en rekke lover i sin helse- og omsorgstjeneste. NRK har gått gjennom alle tilsynssakene. I totalt 11 av 14 tilsyn har Statsforvalteren funnet lovbrudd som blant annet er knyttet til uverdig behandling av eldre.

Pasient- og brukerombudet i Innlandet er svært kritiske til at Grue kommune ikke varsler Helsetilsynet ved svikt i omsorgstjenesten i kommunen.

Helseministeren har tidligere uttalt til NRK at hun forventer at kommunen ordner opp. Det samme sa hun under spørretimen:

– Loven er klar på at kommunen har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere, og korrigere virksomheten sånn at tjenesten er i samsvar med lov og forskrift, sa hun videre.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) under Spørretimen på Stortinget 1. desember 2021.

SVARTE: Helseminister Ingvild Kjerkol svarte at ansvaret ligger på kommunene at helsetjenestene er gode nok.

Foto: Skjermdump / Stortinget

– Kan ikke fortsette

Svaret fra helseministeren er noe Hoksrud ikke synes er godt nok.

– Dette kan ikke fortsette. Dette handler om tilliten og troverdigheten til de omsorgstjenestene som folk får fra kommunene, sa han.

Hoksrud mener denne saken er så alvorlig her det ikke lenger holder å si at noe er avdekket. Det må bli ordentlig fulgt opp.

– Jeg registrerer at kommunen har sagt at dette er et langsiktig arbeid. Her kan det ikke være et langsiktig arbeid lenger. Det har jeg utfordra statsråden på, sa Hoksrud.

Kjerkol påpekte at man må ha tillit til at tilsynsmyndigheten og kommunen gjør jobben sin:

– Det er jo helt uakseptabelt at det foregår lovbrudd. Innbyggerne har rett på forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Der er loven klar, sa Kjerkol.

– Og det her er noe som vi prøver å legge til rette for at alle kommunene kan få til.

Kjerkhol understreker at kommunene også må ta ansvaret for å organisere seg på en sånn måte at feil ikke gjentar seg.

Les mer her: