Hopp til innhold

Helsetilsynet: – Ikke kommet varsler om alvorlige hendelser fra Grue kommune

Pasient- og brukerombudet i Innlandet er svært kritiske til at Grue kommune ikke varsler Helsetilsynet ved svikt i omsorgstjenesten i kommunen.

Senga til Arnfinn Nyhagen

SENG: Her sov Arnfinn Nyhagen (62) i en seng i den kommunale aldersboligen.

Foto: PRIVAT

– Det er veldig alvorlig at kommunen ikke har evnet og tatt tak i situasjonen og hjelpe før det gikk fryktelig galt.

Det sier pasient- og brukerombudet i Innlandet, Tom Østhagen.

Tom Østhagen
Foto: Frode Meskau / NRK

NRK fortalte lørdag om Arnfinn Nyhagen som levde under uverdige forhold i en kommunal aldersbolig.

Han var uten strøm de siste fem ukene av livet sitt. Hjemmetjenesten varslet flere ganger om dette, uten at noen grep inn.

Helsetilsynet skriver i en e-post til NRK at det ikke kommet varsler om alvorlige hendelser fra Grue kommune.

Pasientombudet mener at de burde ha varslet ved flere hendelser. Østhagen sier det er unødvendig at Pasientombudet må påpeke dette overfor kommunen.

Det er en total misforståelse. Det er kommunen sitt ansvar å ha så god oversikt at de ser at det er en sak som har sviktet. Dette handler igjen om en åpenhetskultur istedenfor å lukke seg inne og ikke være tett nok på.

Tom Østhagen i pasientombudet sier det er viktig å varsle om svikt, for å kunne ta tak i det som ikke er bra nok.

Ordføreren i Grue ønsker ikke å kommentere saken før han har hatt et møte med pasientombudet.

– Det er helt avgjørende når det er alvorlig svikt at man har en åpenhet om det. Både med tanke på å lære, trygge de ansatte og befolkningen, sier Østhagen.

Han mener det er forutsetningen for å ta tak i det som ikke er bra nok.

– Denne saken er helt jævlig

I 2019 ble det lovpålagt å melde fra til Helsetilsynet om alvorlige hendelser. Det mener Helsetilsynet altså at kommunen ikke har gjort, selv når det handler om dødsfall.

FrPs helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, mener Grue kommune har opptrådt så uforsvarlig at de bør settes under administrasjon av Statsforvalteren i Innlandet.

Regjeringen er uenig og mener kommunene sjøl har ansvar for å rydde opp.

Men Aps helsepolitiske talsperson Silje Myrset legger ikke skjul på at NRKs avsløring av hvordan Arnfinn Nyhagen levde under kommunal omsorg er opprørende.

– Denne saken er helt jævlig. Du kan ikke si noe anna enn det, sa Myrset i Dagsnytt 18 mandag.

Se hele debatten med Myrset, Hoksrud og ordfører i Grue, Rune Grenberg.

– Vi får stadig saker om Grue

Pasientombudet mener Grue kommune sliter med manglende åpenhet.

– Dette handler åpenhetskultur i stedet for å lukke seg inne og ikke være tett nok på, sier Østhagen.

Allerede i 2018 fikk kommunen sterk kritikk på grunn av uverdig behandling av eldre.

– Vi får stadige saker om Grue. Det er ikke urovekkende antall. Men vi har over tid fått noen veldig alvorlige saker hvor det går tydelig fram at kommunen ikke har ivaretatt sitt ansvar.

Pasientombudet synes det er spesielt alvorlig at det i mange år har vært alvorlige saker.

Grue kommune har de siste ti årene brutt en rekke lover i sin helse- og omsorgstjeneste. NRK har gått gjennom alle tilsynssakene Statsforvalteren har hatt i Grue de siste ti årene.

Statsforvalteren har funnet lovbrudd ved 11 av de 14 tilsynene.

Ber folk og ansatte melde fra

– Uansett tilsyn så er det kommunen, inkludert politikerne, som har det øverste ansvaret. De må sørge for at befolkningen får de tjenestene de trenger og har krav på.

Pasientombudet mener det er viktig at også folk i kommunen melder fra til pasient- og brukerombudet.

– Det gjelder både helsepersonell og ledere internt som jobber med tjenestene, men også de som mottar tjenestene og pårørende. De kan melde fra til oss for å søke råd og veiledning, og de kan melde fra til tilsynsmyndighetene de også, sier Østhagen.

Ordføreren avventer å kommentere

Siden mandag har NRK bedt ordføreren om svar på disse fem spørsmålene:

  • Pasientombudet har bedt dere varsle inn svikt i omsorgstjenestene til Helsetilsynet. Ombudet sier dere ikke har gjort det, og om det stemmer; hvorfor er ikke det gjort?
  • Pasientombudet har spesifikt bedt dere melde inn saken om 50-åringen som lå så lenge død. Hvorfor er ikke det gjort?
  • Helsetilsynet sier de aldri har mottatt noen varsler fra Grue kommune. Stemmer det og i så fall hvorfor ikke?
  • Helsepersonell er pliktig til å varsle tilsynsmyndighetene når det er fare for pasienters liv og helse. Hvorfor har dere ikke gjort det?
  • Ombudet sier det er bedre å melde inn en gang for mye enn en gang for lite, og at dere har for høy terskel når det gjelder å melde fra. Hva sier dere til det?

I en SMS til NRK skriver Ap-ordfører Rune Grenberg at han har bedt om et møte med pasient- og brukerombudet for å få klarhet i saken. Han ønsker derfor ikke å kommentere saken før etter at dette møtet har vært.

Rune Grenberg, Ap-ordfører i Grue kommune

Rune Grenberg er Ap-ordfører i Grue kommune.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Videre i smsen skriver han dette:

– Fram til jeg har det på plass har jeg ingen ytterligere kommentar. Jeg jobber med åpenhetskultur i Grue kommune. I det ligger også muligheten til å svare utfyllende og korrekt til pressen.

Flere saker fra Innlandet