Hopp til innhold

Elverum kommune: «Søknad om assistanse til sosialt liv avslås»

Ellen Nyquist (79) flyttet på sykehjem. Etter det opplever hun å ha mistet friheten til å gjøre som hun vil.

Ellen.

FIKK AVSLAG: Ellen Nyquist fikk avslag av Elverum kommune om en brukerstyrt personlig assistent. I stedet fikk hun tilbud om støttekontakt. Hun takket nei, for en støttekontakt kan ikke utføre hjelpen hun trenger.

Foto: Frode Meskau / NRK

På helsehuset i Elverum sitter Ellen Nyquist på rommet sitt i en rullestol.

79-åringen er fortsatt full av livsgnist. Hun elsker å gå på konsert, være på biblioteket og å reise til familien som bor i Bærum.

Men etter at hun takket ja til sykehjemsplass i Elverum, mistet hun samtidig muligheten til å komme seg ut, forteller pensjonisten.

– Jeg sitter fast på et sykehjem, og venter bare på å dø, sier Ellen Nyquist.

Elverum kommune har gitt henne en støttekontakt, ikke en personlig assistent som hun ønsket seg. Det sier kommunen at de ikke har råd til.

Ellen.

VENTEPLASS: – Jeg venter bare på å dø. Jeg føler jeg har kommet til en venteplass. Det kunne vært unngått hvis jeg hadde fått en som kunne vært med meg ut i samfunnet litt, sier Ellen Nyquist.

Foto: Frode Meskau / NRK

Fikk angst av å bo hjemme under pandemien

79-åringen har ulike helseplager etter at hun fikk polio som barn. Hun har lenge bodd hjemme i huset sitt med assistanse fra en brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Under pandemien ble hun mye isolert og forteller at hun fikk angst. Hun turte ikke lenger sove alene om natten. Hun takket derfor «ja» til en plass på Helsehuset i Elverum kommune.

Hun sa derfor fra seg sin BPA-ordning og flyttet inn på sykehjemmet. Men etter det har hun følt seg isolert på rommet.

– Jeg har ikke så store krav, men jeg ønsker ikke å være bundet til dette rommet hele tiden. Men at jeg kan komme meg ut, som for eksempel å besøke sønnen min, sier Nyquist.

Mest av alt sier hun at hun ønsker seg praktisk bistand.

Les også Fryktet for livet på helsehus: – Lå i timevis og ropte på hjelp

Lasse Qvigstad forteller om sine opplevelser ved Ullern helsehus

– Tungt å leve resten av livet slik

Nyquist søkte Elverum kommune om assistanse til et sosialt liv og praktisk bistand. Hun bad om en brukerstyrt personlig assistent ti timer i måneden for å få hjelp til det hun ikke klarer selv.

– Jeg har en PC og en skriver og trenger for eksempel å handle blekk. Jeg trenger undertøy. Jeg trenger å se på ting jeg vil kjøpe. Jeg vil gjerne være med i livet. Treffe mennesker. Prate. Gå på kafe, sier Nyquist.

Vedtak

AVSLAG: Elverum kommune mener de har aktiviteter på helsehuset som Ellen Nyquist kan benytte seg av, og at de ikke har mulighet til å innvilge alle hennes behov til et sosialt liv.

Foto: Frode Meskau / NRK

Elverum har etter flere henvendelser både fra Nyquist og Pasient- og brukerombudet, innvilget en støttekontakt til henne. En støttekontakt skal være sammen med brukeren og hjelpe dem til å ha et sosialt liv.

Men ifølge vedtaket fra kommunen, kan ikke støttekontakten gjøre alt som 79-åringen ønsker. Ifølge vedtaket kan vedkommende blant annet ikke reise over fylkesgrensen slik at Nyquist får truffet sin familie.

Hun trenger hjelp til praktiske gjøremål og hun ønsker å styre tiden selv, slik man kan gjøre med en BPA.

Etter at hun utviklet angst, tør hun ikke lenger reise alene.

– Sånn jeg har det nå så synes jeg det er helt forferdelig. Jeg blir veldig deprimert, sier Nyquist.

Kommunen har avslått søknaden om ti timer med BPA i måneden, og skriver i avslaget at hun ikke oppfyller kravene til ordningen, som krever at man minst skal ha 25 timer i uken.

– Det er jo et paradoks. Jeg vil bare ha ti timer i måneden, sier hun.

I tillegg står det i avslaget fra kommunen: «Kommunen kan velge å tilby BPA også for brukere som ikke oppfyller vilkårene. Det er imidlertid ikke aktuelt her.»

– Jeg føler svarene fra kommunen er veldig nedlatende, sier Nyquist.

Les også Marianne (80) føler seg endelig trygg i eget hjem

Marianne Finkelsen har fått besøk av Frivillighetssentralens brannvernteam.

Elverum kommune: De eldre skal leve godt hele livet

Elverum kommune bryter ikke loven, men har ikke økonomi til å legge mer til rette for at 79-åringen skal få leve et sosialt aktivt liv slik hun har behov for.

– Det er ofte slik at pasienter ønsker mer enn det kommunen kan tilby, sier seksjonsleder i Elverum kommune Aino Kristiansen.

Aino Kristiansen

TRANG ØKONOMI: Seksjonsleder Aino Kristiansen og kommunedirektør Kristian Trengereid, sier de må prioritere hardt om nødvendige tjenester i kommunen.

Foto: Frode Meskau / NRK

Hun vedgår at det ikke alltid et er det optimale.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne ha gjort mer, men vi har en økonomi som er forholdsvis trang i kommunen, så det har vi ikke anledning til. Da er det sånn at vi må velge å ha fokus på det som er nødvendig og forsvarlig, sier Kristiansen.

Når det gjelder at Ellen Nyquist opplever svaret fra kommunen som nedlatende, sier kommunen at de skal ta det til etterretning.

Kritisk til behandlingen

Pasient- og brukerombudet i Innlandet Sandra Fahre, mener alle har krav på et sosialt liv.

– Avslaget fra Elverum kommune synes jeg er veldig grovt, sier Fahre.

Fahre sier at Nyquist er en litt annerledes sykehjemsbeboer.

– Hun er kognitiv frisk. Hun har livskraft og ønsker å oppleve ting. Hun ønsker å ha kontakt med familien sin. Det er helt grunnleggende behov som kommunen også skal dekke, sier Fahre.

Sandra Fahre

PASIENT OG BRUKEROMBUDET: Sandra Fahre i pasient- og brukerombudet i Innlandet er oppgitt over svarene fra Elverum kommune, og at alle har krav på et sosialt liv.

Foto: Frode Meskau / NRK

Elverum kommune derimot, sier de ikke er pliktig til å følge til besøk til familie.

– Det er ikke ansett som et nødvendig helse- og omsorgstjeneste, så det har vi ikke muligheten til å gjøre, sier Kristiansen.

Pasient- og brukerombudet i Innlandet har vært i flere møter med kommunen uten å finne en løsning.

– Jeg synes Ellen har blitt veldig dårlig behandlet, sier Fahre.

Hun er kritisk til at det er så store forskjeller i BPA-ordningen, som varierer i hvilken kommunen man bor i.

Les også Pårørende fortviler: 78-åringen bodde i avføring og søppel

Mener kommunen må tenke annerledes

Fungerende finanspolitisk talsperson i SVs stortingsgruppe, Cato Ellingsen, synes avslaget fra Elverum kommune høres brutalt ut.

– Kommunen har åpenbart et ansvar for å sikre et sosialt liv, sier Ellingsen.

Han mener kommunen bør tenke annerledes.

– Jeg tenker at omsorgstjenestene skal flyttes fra å tenke på hva kommunen synes er best, til hva personen selv synes er best, sier Ellingsen.

Regjeringen satte ned et utvalg i 2019 som skulle komme med forbedringer til BPA-ordningen, og som har vært ute på høring. Ellingsen sier nå at SV er utålmodige og at de vil legge press på regjeringen, slik at folk skal få likestilte liv.

– Helseministeren har lovet en sak til Stortinget, men kan ikke si når den kommer, sier Ellingsen.

Cato Ellingsen (SV)

BRUTALT: Fungerende finanspolitisk talsmann i SV, Cato Ellingsen, mener BPA-ordningen må forbedres.

Foto: Frode Meskau / NRK

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap), sier de nå jobber med høringsnotatet.

– Vi ønsker at BPA skal være et reelt verktøy for deltakelse og likestilling, da må ordningen med BPA forbedres og videreutvikles, og vi må sikre et godt tilbud i hele landet.

– I dette arbeidet vurderer vi blant annet om det er behov for tiltak som forebygger uønsket variasjon mellom kommunene, sier Rønning-Arnesen.

Ellen Nyquist sitter på rommet sitt og leser på kommunens egen nettside:

«Det er et mål at innbyggerne i Elverum skal leve godt hele livet.», står det.

– Jeg får dekket behovene om å få mat og gå på do. Er det å ha det godt hele livet, spør hun.

Ellen.

SITTER PÅ ROMMET: – Jeg leser bøker og aviser, og skriver litt dagbok. Men vil så gjerne fortsatt være en del av samfunnet, sier Ellen Nyquist.

Foto: Frode Meskau / NRK

Les også Stor pågang etter at Maja (18) lagde jentegruppe