Hopp til innhold

Rødt farevarsel: Venter ekstreme nedbørsmengder

Det er venta ekstreme nedbørsmengder mandag og tirsdag. Noen steder vil det være blant de kraftigste på 25 år.

Rødt farevarsel for regnvær

EKSTREMVÆR: Meteorologisk institutt varsler ekstreme nedbørsmengder de neste to dagene.

Foto: Meteorologisk institutt

Både NVE og Meteorologisk institutt har endret farevarselet på nedbør fra oransje til rødt.

Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab.

– Det er en veldig alvorlig situasjon, sier hydrolog i NVE Trine Heggdal om ekstremværet «Hans» som er på veg.

Hun sier at det som er spesielt nå er at det er så stort område som blir rammet.

Varselet gjelder Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Det blir mye vann over hele området, men noen steder vil det komme styrtregn. Det er usikkert hvor det treffer. Meteorologene melder om at lavtrykket sørøstfra har mye nedbør.

– Det er ventet 80–100 millimeter på 24 timer, så det er ekstremt i indre strøk på østlandet, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

Heggdal håper det ikke kommer så mye nedbør som det som ligger inne nå.

NVE venter at det kan bli flere skred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Nedbøren kan ramme bebyggelse, veg eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet.

Stenger Dovrebanen

Alle tog på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen innstilles mandag 7. og tirsdag 8. august. Det kjøres ikke alternativ transport. Det opplyser SJ Norge.

Bane Nor sier at det kan bli aktuelt å stenge flere strekninger. Det innføres oransje beredskapsnivå på Bergensbanen fra midnatt og det blir også økt beredskap for andre strekninger, melder Nettavisen.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader.

Røde farevarsler brukes bare når det er forventet at været kan gi ekstreme konsekvenser.

NVE har tett kontakt med kommunene i Viken, Innlandet og Trøndelag som akkurat nå ser ut til å bli mest berørt.

Starter søndag kveld

Sjef for klimatjenestene ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, sier til VG at ekstremværet treffer Norge fra øst.

Det er svært uvanlig, ifølge klimaforskeren.

– Norge er delt i to med tanke på vær – øst- og vestavær. Vestlandet er mest eksponert for ekstremvær, og de som bor på Østlandet er vanligvis skjermet for dette.

– Det er svært sjelden at større værsystemer fra øst, treffer Norge, slår Hygen fast.

Det kraftige regnværet kommer søndag kveld fra Sverige og øker i intensitet mandag formiddag. Kraftigst blir det mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag.

Mye vann i bakken fra før

De områdene som ikke har ekstremvær ligger i underkant av disse verdiene sier han. Nedbøren er venta å ramme hardest på Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Det vil også være en del vind i forbindelse med lavtrykket noe som er uvanlig for årstiden.

Det er forventa at regnværet vil føre til oversvømmelser, jord- og flomskred. I elver og bekker kan vannet stige raskt.

NVE jobber med alle typer scenarioer knytta til det kraftige regnværet.

Hydrolog Trine Heggdal sier at mange steder er det mye vann i bakken fra før på grunn av regn de siste ukene.

Trine Heggedal NVE

ALVORLIG: Hydrolog i NVE Trine Heggdal sier det er en veldig alvorlig situasjon slik det ser ut akkurat nå.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Både Glomma, Gudbrandsdalslågen og Drammensvassdraget vil få økt vannstand.

Les også: Ras har øydelagt vegen – Rundt 100 personar er isolerte

Ras i Meringdal
Ras i Meringdal

Sel kommune frykter jordskred

I Sel kommune, der Ottaelva og Gudbrandsdalslågen møtes, setter de krisestab i mandag morgen.

Kristin Rønn Gårderløkken.

SETTER KRISESTAB: Kommunedirektør Kristin Rønn Gårderløkken i Sel kommune.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Vi holder pusten, med tanke på det som kan skje når det er så mye vann i grunnen fra før, sier kommunedirektør Kristin Rønn Gårderløkken.

Hun sier at kommunen er godt forberedt, fordi det er mange ansatte som har verdifull erfaring fra de store flommene i 2011 og 2013.

– Vår vurdering så langt er at det er særlig jordskred som kan være farligst denne gangen, sier hun.

Les også: Kraftig regn: Jordskred, stengte veger og mange flomfaste i camping­vogner

Campingbeboere er innesperret på Flutua camping på Biri i Gjøvik.
Campingbeboere er innesperret på Flutua camping på Biri i Gjøvik.

I Elverum kommune er det varslet opp mot 130 millimeter nedbør fra mandag til tirsdag.

– Elverum kommune følger med på situasjonen, og forbereder oss på uvanlig mye nedbør, sier assisterende kommunedirektør og beredskapskoordinator i Elverum kommune, Aasmund Hagen.

Glomma i Elverum med bruene i bildet

STILLE FØR STORMEN: Glomma renner rolig gjennom Elverum nå, men kommunen er av de kommunene der det er venta mest nedbør mandag og tirsdag.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK