Hopp til innhold

Historisk jaktsamarbeid midlertidig stoppet

Ulvejakten i ulvesonen kan ikke starte som planlagt 1. januar. Dyrevernsorganisasjoner fikk medhold i tingretten.

Bilde av jaktledere (Knut Arne Gjems) fra Sverige og Norge i hvit vinterskog.

HISTORISK ULVEJAKT: For første gang skulle norske og svenske jegere samarbeide om ulvejakt, men nå er jakten i Norge midlertidig stoppet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Oslo tingrett har gitt Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr en såkalt midlertidig forføyning.

Det betyr at den planlagte lisensjakta på ulv - i ulvesonen - ikke kan starte som planlagt.

– Vi har bedt om at jakten stanses fordi vi mener at vi risikerer skyting av kritisk truede ulver i sonen der de skal ha ekstra beskyttelse og prioritet, og det på et helt ulovlig grunnlag, sier Siri Martinsen, leder i Noah.

Siri Martinsen, NOAH

FORNØYD: Siri Martinsen, leder for Noah, er svært fornøyd med tingrettens beslutning.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun er godt fornøyd med kjennelsen. Hun mener myndighetene har lagt feil rettsanvendelse til grunn.

Samtidig opplyste Regjeringen at de er uenig med tingretten og ber om et snarlig rettsmøte med partene.

Les også: Går ulvevakt i skolegården

Ekstra vakthold etter mulig observasjon av ulv ved Ormåsen skole i Øvre Eiker.
Ekstra vakthold etter mulig observasjon av ulv ved Ormåsen skole i Øvre Eiker.

– Dårlig at det skal være slik

Ikke alle er like fornøyde med avgjørelsen om å midlertidig stoppe jakten.

Leder i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF), Knut Arne Gjems, forteller at de tar tingrettens beslutning til etterretning, men at den skaper utfordringer.

NRK forklarer

Hva er lisensfelling?

Spesiell jakttype for de store rovdyrene.

De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling.

Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt.

Jegere må være registrert

For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har.

Forskjellen fra kvotejakt

Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser.

Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt.

Men hva med skadefelling?

Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling.

Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein.

Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade.

Kilde: Besøkssenter for rovdyr

Skogsbilveiene er brøytet og jegerne har brukt mange timer på dugnad med sporing og forberedelser.

Det er ikke første gang ulvejakta stoppes midlertidig. Også i fjor ble det flere rettsrunder før jakta startet.

– At det år etter år skal være så uforutsigbart for ulveforvaltningen er utfordrende. Og at det nå blir stoppet i den tolvte timen nok en gang, synes jeg er for dårlig, sier Gjems.

Han forteller at mange av jegerne nå har brukt romjula til jaktforberedelser, og har satt av feriedager fra jobben for å være med på jakt.

Portrettbilde av NJFF-leder Knut Arne Gjems

LEDER: Knut Arne Gjems er leder i Norges jeger- og fiskerforbund. Han synes ulveforvaltningen blir uforutsigbar.

Foto: Frode Meskau / NRK

Gjems håper det blir en annen løsning på ulveforvaltningen etter hvert og mener at det ikke er greit slik det er nå.

Tidligere i år konkluderte Borgarting lagmannsrett med at et lignende vedtak var ugyldig. Denne saken kommer opp i Høyesterett våren 2023.

– Så får vi tru høyesterett gjør en god avgjørelse, sier Gjems.

Les også: Naturfotograf: – Ulvevakt på skole er hysteri

Arne Nævra
Arne Nævra

Ber om snarlig rettsmøte

Det var 20. desember det ble kjent at regjeringen opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Da ble det åpnet for felling av til sammen 21 ulver.

Organisasjonene gikk til retten for å få stanset ulvejakten, og har nå fått medhold i Oslo tingrett.

Regjeringen ønsker nå et snarlig rettsmøte med partene.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i pressemelding fra Regjeringen.

Espen Barth Eide og hans folk i innspurten av COP27

LOVLIG: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener vedtaket om ulvefelling var lovlig. Nå møtes partene til nye runder på nyåret.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide.

Klima- og miljødepartementet opplyser via NTB at de håper at de muntlige forhandlingene vil føre til at retten likevel gir staten medhold, og at den midlertidige avgjørelsen dermed endres før utløpet av fellingsperioden.

Historisk samarbeid med Sverige

Dette skulle være første gang i moderne tid at norske og svenske jegere skulle samarbeide om ulvejakt på samme tid.

Per i dag er det grønt lys for ulvejakten i Sverige, men det kan endre seg også der. I Sverige ble jakten påklaget og først stoppet av retten, men avgjørelsen ble rett før jul opphevet i neste rettsinstans.

Nå skal Forvaltningsretten finne ut om jakttillatelsen oppfyller vilkårene.

Leder for Norges jakt- og fiskeforbund, Knut Arne Gjems, sammen med jaktleder fra Sverige.

SAMARBEID: Knut Arne Gjems, leder i Norges jakt- og fiskerforbund og Anders Olsson, leder i Jegerforbundet i Värmland har forberedt seg og samarbeidet om felles ulvejakt.

Foto: Frode Meskau / NRK

Anders Olsson, leder i Jegerforbundet i Värmland, sier at det er viktig at Norge og Sverige har en felles forvaltning av ulverevirene som holder til i grensetraktene.

Han synes det er beklagelig at jakten er stoppet i Norge.

– Det er det samme sirkuset om igjen. Myndighetene tillater jakt, mens retten stopper det. Det er vanskelig å få til en fungerende forvaltning på denne måten.

Han håper likevel at jakten går som planlagt i Sverige.

– Men det finnes en usikkerhet om det, men vi planlegger og forutsetter at vi får jakte slik myndighetene har bestemt, sier Olsson.

Les også: Det er flere ulv i Norge enn det som er målet

Elgåulven
Elgåulven

Flere saker fra Innlandet