Hopp til innhold

Jakta stanset: Genetisk viktig ulv påvist

DNA-prøver bekrefter at en hannulv som vandret inn til Norge fra Sverige er genetisk viktig for ulvestammen. Lisensjakta i området er satt på vent.

DNA-PRØVER: Dette er sporene etter ulven som ble sikret av SNO.

DNA-PRØVER: Dette er sporene etter ulven som ble sikret av Statens naturoppsyn (SNO).

Foto: SNO

Det var Statens naturoppsyn (SNO) som sporet ulven tidligere i desember og tok DNA-prøver.

Nå har Rovdata analysert prøvene og kan bekrefte at ulven er en genetisk viktig ulv.

Den er tidligere påvist i Sverige.

– Urinprøvene gav positivt treff på at dette er den finskrussiske immigranten som betegnes som genetisk viktig, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata til Rovdata.no.

Lisensjakta stanset

7. desember ble lisensfellinga av ulv stanset i de nordlige delene av Hedmark. Denne uka ble også lisensfellinga øst for fylkesveg 30 i Røros i Trøndelag stansa.

Årsaken var mistanke om at en genetisk viktig ulv hadde kommet inn i Engerdal kommune fra Sverige.

Den genetisk viktige ulven kryssa grensa til Sverige og kom inn i Engerdal kommune i Innlandet. Jakta er stanset i Engerdal, Rendalen øst for Storsjøen og øst for fylkesveg 30 fra Åkrestrømmen til grensa mot Tynset, samt i den delen av Trysil kommune som ligger utenfor ulvesona.

Ulven betegnes som genetisk viktig fordi genene kan motvirke innavl og øke den genetiske variasjonen og levedyktigheten i den skandinaviske ulvestammen.

– For at genene kan spres i bestanden er det avgjørende at ikke bare immigranter etablerer seg og yngler, men også at en del av deres avkom gjør det samme, sier Flagstad.

Les også Kjendisulver har fått valper – en suksess, mener klimaministeren

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn med ulveparet i Deisjøreviret som ble bedøvd og flytta fra Østerdalen.

Vurderer å merke ulven

Den nyankomne hannulven, som har fått navnet V1157, har fulgt nesten nøyaktig samme innvandringsrute som den mye omtalte Settenhannen, eller Elgå-ulven, gjorde høsten 2019.

Settenhannen var den forrige immigrantulven som ankom Norge.

Som den nye immigranten, ble også Settenhannen identifisert første gang i Funäsdalen og noen uker senere i Elgådistriktet ved Femunden i Hedmark.

Nå vurderer Miljødirektoratet om de skal merke ulven, slik de gjorde med Settenhannen.

– Ulvestammen vår er sterkt innavlet, og det vil være svært verdifullt å få tilført gener fra denne innvandreren. Vi vurderer nå hvilke tiltak vi skal sette inn for å legge til rette for at ulven overlever og kan etablere seg og få avkom, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Les også Denne ulven kan få " livvakt"

Ulv merket i Engerdal

Skal bevares

Norske og svenske myndigheter har en avtale om at slike genetisk viktige individer skal bevares dersom det er mulig.

– For å skjerme den fra lisensfelling og få kontroll på hvor den oppholder seg, kan det være aktuelt å merke ulven. Den virker å være på vandring, og det er vanskelig å si hvordan ulvens videre bevegelser vil bli, sier Vangen.

Miljødirektoratet varslet kommuner og andre interessenter i området om situasjonen tidligere denne uken. Om det blir aktuelt å merke ulven, vil SNO få oppdraget.

– Det er ikke gitt at vi vil lykkes med et merkeforsøk dersom det blir aktuelt. Dette er kompliserte feltoperasjoner som er avhengig av vær og føre og hvilket område ulven er i. Vi må ta hensyn til ulvens helse og velferd og HMS for våre folk, sier Vangen.

Les også Ble bedøvd og flytta 30 mil – nå er den tilbake

Ulv merket i Engerdal

Flere saker fra Innlandet

pride-flagg-tv-140624

Strømmet på TikTok: – Dere må vipse om dere vil ha mer homoflagg-brenning

Trafikkulykke Østerdalen Sladdet

To personer døde i trafikkulykke i Østerdalen