Hopp til innhold

Bergvesenet vil rydde i Folldal

Bergvesenet starter opprydding av den sterkt forurensa gruva i Folldal. Dette mener ordføreren er på høy tid.

Av:

Anne Marte Kattevold Adolfsen

/

Joar Elgåen

I sommer starter bergvesenet arbeidet med å få redusert forurensingen fra den nedlagte gruva i Folldal. Kobberforurensingen fra gruveområdet er i dag den verste i landet, og over 12 km av elva Folla er fiskedød.

Vil lage avskjeringsgrøfter

Så snart snøen er borte starter Bergvesenet forberedelsene til sommerens gravearbeider, sier bergmester Per Zakken Brekke.

- Det vi har planlagt å gjøre er å etablere et system for avskjeringsgrøfter for vannet som kommer tilstrømmende i overkant av gruveområdet slik at vi får ledet det vekk. Slik at det da verken går igjennom gruva eller gruveområdet og blir forurenset der, sier Brekke.

Han mener at dette vil redusere den vannmengden som er forurenset, og ser på tiltaket som et første skritt på veien.

Stor forurensningskilde

Den nedlagte gruva i Folldal ligger der som en stadig forurensningskilde i lia nordvest for sentrum av kommunen.

Hovedproblemet er vannet som er rent når det renner inn i gruva, og svært forurenset når det renner ut igjen og havner i elva Folla.

I tillegg blir overflatevann forurenset av alle veltemassene. Også dette vannet havner i elven.

Statens forurensningstilsyn, SFT, har slått fast at kobberforurensningen fra det gamle gruveområdet er det største i sitt slag her i landet, både i mengde og i berørt vassdragsmengde.

Fiskedød

Folla har vært forurenset av kobber, sink og andre tungmetaller i årevis, og fisken er helt borte over en strekning på 12,5 kilometer.

Forurensningen fra gruva havner senere i Glomma, og deretter i havet.

På høy tid

Ordfører Eva Tørrhaug i Folldal kommune sier at det er både gledelig og på høy tid at det blir gjort noe med forurensningsproblemet.

- Det har tatt tid, men nå er vi glad for at de er i gang. Jeg tror det er viktig for oss som bor i Folldal at vi nå ser at de tar oss på alvor og at de setter i gang.

Haster å komme i gang.

Bergvesenet har fått det travelt og så snart snøen forsvinner skal de på befaring i Folldal. Deretter skal grøftesystemet planlegges.

Bergmester Brekke håper de skal være ferdige til høsten med trinn en.

- Egentlig burde vi ha kommet i gang i fjor, men det skar seg blant annet på grunn av økonomiske årsaker. For oss haster det å komme i gang slik at vi ikke mister en sesong til.

Strid mellom SFT og gruveeierne

Fremdeles pågår en strid mellom SFT og Nærings- og Handelsdepartementet som eier den nedlagte gruva.

Partene er uenige om hvor store rensetiltak som skal bygges for å bli kvitt forurensningen en gang for alle.

Miljøverndepartementet som skal avgjøre striden har behandlet saken i 13 måneder, og er fremdeles ikke ferdig. Ordføreren i Folldal mener at dette tar alt for lang tid.

- Det er veldig beklagelig at det tar så lang tid, og det skulle vel ikke være nødvendig heller. Jeg skjønner at saken er vanskelig, men man nå jo ta en avgjørelse, sier Tørrhaug.