Hopp til innhold

Vil starte gruveopprydding neste år

Regjeringen foreslår å sette av 190 millioner kroner til opprydding ved Løkken gruver.

Orkla – laksens rike

Avrenning fra gruvene renner ned i lakseelva Orkla.

Foto: Monica Olsbakk Hage

– Vi tar sikte på å starte arbeidet i 2011, sier næringsminister Trond Giske (A) i en pressemelding.

Trond Giske og Terje Riis-Johansen

Trond Giske og Terje Riis-Johansen presenterte budsjettall i Trondheim tirsdag.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Løkken gruver i Meldal i Sør-Trøndelag var i drift i over 300 år. Etter nedleggelsen i 1987 truer tungmetaller omgivelsene.

Oppryddingsarbeidet kommer til å vare i flere år og det er satt av 30 millioner kroner for 2011.

– En veldig god nyhet

– Det er en veldig god nyhet at det blir satt fart i det arbeidet. Vi frykter jo at det kan skje en katastrofe med et plutselig utslipp fra gruva, sier Mads Løkeland i Naturvernforbundet til NRK.

Han sier avrenningen fra gruva er til skade blant annet for laksen i Orkla.

– Det er en del metaller, spesielt kobber, i dette vannet. Det renner til sjuende og sist ned i Orkla og er til skade for laks og andre ting som lever i elva, sier Løkeland.

Uenige om metode

Det er foreslått å fjerne forurenset masse ved gruvene og deponere disse i en begrenset del av Fagerlivatnet. Dette vurderes som det mest effektive tiltaket, ifølge departementet.

Men Naturvernforbundet stiller seg tvilende til denne metoden, blant annet fordi det er svært mye som skal flyttes på.

– Vi mener det er bedre å ta utgangspunkt i det systemet som er i dag hvor sigevann fra gruva og alle veltene blir samlet opp og at det etableres et renseanlegg. Det har også den sideeffekten at man kan ta vare på metallene og bruke dem som en nyttig ressurs i stedet for å se på det som avfall, sier Mads Løkeland.