Hopp til innhold

Miljøopprydding på Røros kan bli svindyrt

Akkurat nå pågår et stort kartleggingsarbeid for å måle forurensing fra det gamle gruveområdet Storwartz i Røros. Eierne er pålagt å finne ut hvor alvorlig problemet er.

Avrenning fra Storwartz gruver på Røros

Gruvene er gamle, men avrenninga er et miljøproblem og nå skal tiltak vurderes også på Røros.

Foto: Morten Andersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

I over 300 år har det vært gruvedrift her i Storwartz gruveområde ei mil øst for Røros sentrum.

Det som i sin tid førte til velstand og arbeidsplasser, er i dag både et kulturminne og en forurensa mineralørken. Nå har miljødirektoratet bestemt at eieren må kartlegge hvor mye forurensing som sprer seg videre til vassdragene nedenfor. Eieren er Klima- og miljødepartementet.

Grundige undersøkelser

Geologer fra Asplan Viak er i gang. De tar vannprøver for å undersøke tilstanden i vassdraget som mottar avrenning fra gruveområdet på Storwartz.

– Vi kartlegger Prestbekken og vannkvaliteten andre steder i området her, sier geolog Hanne Kvitsand.

Geologer undersøker vannkvaliteten ved Storwartz

Geologene Mari Helen Riise og Hanne Kvitsand tar prøver som kan bli avgjørende for området.

Foto: Morten Andersen / NRK

Undersøkelsene skal være omfattende og skal vare fram til september. Innen nyttår skal resultatene overleveres miljødirektoratet som avgjør om noe må gjøres.

Hensyn til gruveområdet som kulturminne må vurderes opp mot miljøhensyn.

Kostbar opprydding

– Det vil jo i så fall koste veldig mye, så vi må gjøre en kost og nyttevurdering, sier Kvitsand.

Erfaringer viser at det er kostbart å rydde opp og at avrenning fra gamle gruver er et stort miljøproblem.

Geolog Hanne Kvitsand

– Vi kartlegger Prestbekken og vannkvaliteten andre steder i området her, sier geolog Hanne Kvitsand.

Foto: Morten Andersen / NRK

Et eksempel er tungmetallavrenningen fra Løkken gruveområde i Orkdal. Den går rett ut i en av Norges beste lakselever, Orkla, og har vært det største forurensningsproblemet fra norske kisgruver. Her er det satt av 190 millioner og tiltak er i ferd med å bli gjennomført.

Storwartz gruver

Gruveområdet på Storwartz er stort, og frykten er at avrenninga fra gruvene har så negative virkninger på vann og elver at noe må gjøres.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Ikke mye liv

Tilbake på Røros har geologene flytta seg nedover i vassdraget. At det er forurensa er lett å se.

– Vi ser jo at det er et påvirka vassdrag. Det er mer dødt her enn i et område som ikke er påvirket. Vi har tidligere tatt prøver og det er lite liv, sier geolog Mari Helen Riise, der hun står i bekken og tar prøver.

Geolog Mari Helen Riise

– Her er det ikke mye liv, sier geolog Mari Helen Riise.

Foto: Morten Andersen / NRK