Hopp til innhold

Skogsbygda lider enorme tap: – En skulle tru det hadde falt ned en atombombe

Anders Berg Stensrud (30) går en usikker fremtid i møte. Tapene etter at uværet blåse ned store skogområder, kan være på flere hundre millioner kroner.

Hun legger til at hun synes kommunene har gjort en iherdig innsats.
– Når en hører at en av ordførerne har reist rundt på husbesøk for å sjekke om alle har det bra, så er det klart at det gir inntrykk. Det vitner om et lokalsamfunn som virkelig står sammen, sier hun.

USIKKER FREMTID: Fremtidig grunneier Anders Berg Stensrud (30) forsøker å få oversikt over de gigantiske ødeleggelsene på eiendommen. En heftig uværsdag har endret fremtiden hans.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg har aldri sett liknende. Her var det skog som jeg har passet på siden jeg var liten. Over natta er den borte.

30 år gamle Anders Berg Stensrud skal snart ta over gården og skogsområdet i Hedalen.

Men han går en usikker fremtid i møte. Inntektsgrunnlaget for ham, og andre skogeiere i bygda, er ødelagt i flere år fremover.

Bare på skogsområdet til Stensrud er rundt 8.000 kubikkmeter skog ødelagt som følge av uværet som nylig herjet øst i landet.

– Jeg vet ikke om jeg har tatt innover meg hva som har skjedd, sier 30-åringen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch mener kriseberedskapen ikke har vært god nok.

Hedalen uvær.

ENORME ØDELEGGELSER: Slik ser det ut i skogsområdet i Hedalen onsdag. Opprydninger er i gang, men skogeiere har tapt mye penger på tømmer som er knust til pinneved.

Foto: tor kristian stugård

– En av de største katastrofene innen stormskader

Antallet vindskader øker kraftig etter uværet. Bare Skogbrand forsikring har mottatt 350 skademeldinger.

– Det er en betydelig mengde og vi regner med at den vil øke med tiden fremover, sier administrerende direktør Per Asbjørn Flugstad.

Skogbrand forsikring administrerende direktør Per Asbjørn Flugstad.

BEREDSKAPSLØFT: Etter Frolandsbrannen i 2008 ble det etablert et skogbrannutvalg i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. – Vi jobber nå for å etablere det samme innenfor storm, sier administrerende direktør for Skogbrand forsikring Per Asbjørn Flugstad.

Foto: Even Lusæter / NRK

Flugstad mener skadeomfanget fra helgas uvær er større enn da stormen Dagmar herjet i 2011.

– Det er nok en av de største katastrofene innen stormskader i Norge noensinne, sier han.

Hedalen i Innlandet.

SKOGSBYGDA: Hedalen er både en bygd og sidedalføre til Begnadalen, i Sør-Aurdal kommune. Dalen danner avgrensing til naturvernområdet Vassfaret i nordøst. Bygda har lange tradisjoner for skogbruk og tømmerdrift via vassfarene. Vassfarbrøtningen blir nå utført som et årlig kulturminne.

Foto: hedalen.no

Tor Kristian Stugård jobber i Stugård skog- og anleggsentreprenør. Han er i gang med opprydningsarbeid i Hedalen etter uværet som inntraff.

– Når du kommer opp med drone ser man omfanget. Det er nesten en krigssone, sier han.

Stugård forteller at det til sammen er snakk om skader på 300.000 til 500.000 kubikk med skog i Hedalen og Vassfaret. 200 millioner kroner i verdier kan ha gått tapt.

– Hele bygda har blitt ruinert. En skulle tru det hadde falt ned en atombombe midt i bygda, sier han. Det er helt tragisk for hele kommunen, alt som har skjedd, sier Stugård.

Hedalen uvær. Store skader.

KAN TA 50 ÅR: Den viktigste jobben fremover er å redde furua. Om den blir ødelagt av snøen, blir tapet enda større. – Men det er snakk om så mange kubikk at vi får ikke redda mer enn kanskje 10 prosent før vinteren setter inn for fullt. Det tar 50 år å få opp igjen hogstklar skog her, sør i bygda. Nord i bygda kan er det 100 år før den kommer tilbake, sier han.

Foto: tor kristian stugård

Borch på hastebesøk

Onsdag var landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i Hedalen for å se skadene som har skjedd.

– Det er ingen tvil om at den situasjonen de har opplevd i helga har vært tøff og krevende, sier hun.

Sandra Borch ankommer Reinsvoll flyplass i helikopter.

HASTEBESØK: Landbruks- og matminister Sandra Borch ankom Reinsvoll flyplass i Vestre Toten med helikopter.

Foto: Even Lusæter / NRK

Borch sier vi må forvente mer ekstremvær i tiden fremover, og mener hverken skogbruket eller krisehåndteringen bestod «testen» i helga.

– Nei, det kan vi ikke si, det er helt klart. Å være uten nødnett i to dager er overhodet ikke akseptabelt. Med de klimaendringene som er nå så vet vi at det kommer til å komme flere naturkatastrofer. Da må vi være mer forberedt, særlig på beredskapsfronten.

Nettopp derfor har den nye regjeringen sagt at de ønsker å sette ned en totalberedskapskommisjon for å se på beredskapssituasjonen i hele landet.

– Da er det naturlig å knytte det opp mot naturkatastrofer som vi nettopp har vært vitne til her, dessverre, sier Borch.

Hun legger til at hun synes kommunene har gjort en iherdig innsats.
– Når en hører at en av ordførerne har reist rundt på husbesøk for å sjekke om alle har det bra, så er det klart at det gir inntrykk. Det vitner om et lokalsamfunn som virkelig står sammen, sier hun.

IMPONERT: Borch legger til at hun synes kommunene har gjort en iherdig innsats. – Når en hører at en av ordførerne har reist rundt på husbesøk for å sjekke om alle har det bra, så er det klart at det gir inntrykk. Det vitner om et lokalsamfunn som virkelig står sammen, sier hun.

Foto: eVEN lUSÆTER

– Ikke arbeid for ukyndige

Det kan være livsfarlig å jobbe med nedblåste trær og rydding ved eiendommer og langs kraftlinjer.

– Vindfelte trær som står i spenn kan ta uante veier når de blir kappet med motorsaga. Dette er ikke arbeid for ukyndige, og det er helt nødvendig å ta forholdsregler og bruke verneutstyr, sier seksjonsleder Runar Hauge i Arbeidstilsynet.

Skogeier Stensrud har heller ikke strøm, internett eller vann på gården. Han synes det er frustrerende, men setter pris på at nettleverandøren jobber hardt for å få strømmen tilbake.

– Jeg har akkurat vært nord i bygda for å få tatt meg en dusj og sjekka nettet. Det er tungvint, men det tar nå den tida det tar, sier han.

skogsmaskin i Hedalen jobber i mørket

LANGE DAGER: Skogsmaskinen går for fullt, også i løpet av natten. Arbeidstilsynet minner om at arbeidstidsbestemmelsene kan settes til side ved ekstraordinære hendelser som flom og storm.

Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Nå tar 30-åringen seg av skogen som best han kan, mens andre jobber med å få strømmen og nettet tilbake.

– Det var som far min sa, det er det du skal leve av. Dette går seg til på et vis, men det gjør at vi må tenke litt annerledes fremover, sier han.

  • Mange kommuner satte krisestab da uværet inntraff:

Flere saker fra Innlandet