Ber skogeierne være forsiktige når milliardverdier nå skal reddes

Myndigheter, skognæringen og forsikringsselskaper jobber på spreng med å få oversikt over skadene etter uværet på fredag. Samtidig beskrives oppryddingsarbeidet som krevende og veldig farlig.

Halvor Garås

Skogeier Halvor Garås sier han har sluppet billig unna uværet, men han har allikevel en del oppryddingsarbeid.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

«Arbeid med stormfelt skog er meget farlig og bør overlates til profesjonelle aktører.»

Det er den klinkende klare oppfordringen fra Skogbrukets kursinstitutt til alle skogeiere som er rammet av uværet som traff Norge på fredag.

Det er en anbefaling både Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken skog og Skogselskapet stiller seg bak.

Olav Bjella

Olav Bjella er organisasjonssjef i Viken skog.

Foto: Privat

– Det er rett og slett fordi det er veldig farlig. Det er veldig krevende arbeid. Dette er arbeid for profesjonelle, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken skog, til NRK.

Han understreker at oppryddingsarbeidet i all hovedsak bør foregå med hogstmaskiner.

– Du må vite hva du gjør

Vi er med skogeier Halvor Garås inn i skogen hans i Flesberg i Numedal.

Garås, som tidligere har jobbet som skogbrukslærer på Saggrenda videregående skole, er en av dem som er ute i skogen med motorsaga for å rydde opp etter uværet.

Halvor Garås

Halvor Garås er skogeier og tidligere skogbrukslærer.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Det som gjør at dette er spesielt, i forhold til å felle et vanlig bjørketre, det er at her er det spenninger i tømmeret. Dermed så må du tenke sikkerhet eller så kan du få deg en skikkelig karamell eller være så uheldig at du ødelegger deg, sier Garås

– Noen dør dessverre i forbindelse med vindfallhogst, legger han til.

Garås forteller at man må ha kursing for å håndtere vindfallhogst på en fornuftig måte.

– Har du ikke annen erfaring enn å starte motorsaga og kappe litt ved, så skal du i hvert fall holde deg langt unna trær som står i 45 grader eller ligger i spenn, sier han for han legger til:

– Det er overraskelser hele tiden. Du må vite hva du gjør.

Store ødeleggelser etter uværet.

Uværet som rammet store deler av landet gikk hardt utover områder med mye skog, som her i Sør-Aurdal.

Foto: Sør-Aurdal kommune

Farlig også for fritidsbrukere av skogen

Ifølge Skogkurs er det flere faremomenter ved arbeidet:

«Trærne ligger over og oppå hverandre, og det er brukne trær med både stående og liggende stammedeler. Store og små rotvelter kan velte tilbake når treet kappes løs fra roten, og det er mye høyere spenninger i stammene fordi trærne ligger i flere lag og lager spenn i alle retninger.»

De ber også fritidsbrukere av skogen om å være påpasselige. Trær som har helt eller delvis veltet kan ligge i spenn og være til fare for alle som ferdes i skogen.

Skogselskapet i Buskerud og Telemark oppsummerer det hele på følgende måte:

Det er ingen tømmerverdi som har høyere verdi enn liv og helse i god behold!

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Enorme skader

– Det er en veldig trist situasjon for veldig mange av våre skogeiere, sier Olav Bjella i Viken skog.

De har over 9.000 eiere fordelt på hele Østlandet, og mange av disse er hardt rammet i det Bjella karakteriserer som de største stormskadene på mange år.

– Det er skader i et bredt belte i veldig mange kommuner fra langt oppe i Numedal, via Sigdal, Hallingdal, nord på Ringerike og oppover i Innlandet, forklarer Bjella.

Uværet som traff Norge sist fredag har gått hardt utover områder med mye skog. Ifølge Skogselskapet er det rett og slett snakk om en naturkatastrofe.

Ola Gram Dæhlen

Ola Gram Dæhlen er daglig leder i Skogselskapet i Oppland.

Foto: Gjøvik Arbeiderparti

– Det er nok snakk om milliardbeløp som har gått tapt her. Nå må det jobbes med å få full oversikt, sier Ola Gram Dæhlen, daglig leder i Skogselskapet i Oppland.

Dæhlen har selv vært ute og sett på skadene i Etnedal og har snakket med flere skogeiere som anslår at det er flere millioner kubikkmeter skog som har blåst over ende.

– Omfanget er så enormt at dette klarer de ikke alene. Det er viktig å få ut dette tømmeret, for det ligger store verdier på bakken.

Enorme ødeleggelser i Innlandet.

Sør-Aurdal er et av stedene som er hardt rammet etter uværet.

Foto: Martin Strøm