Hopp til innhold

Stenger skolen når lærerne streiker

10.-klassingene Tilia og Milla rammes av lærerstreiken. Bare en uke etter skolestart må skolen stenge. Flere kommuner vurderer nå å gjøre det samme.

Vardal Ungdomsskole elever streik Gjøvik

STENGER MANDAG: 10.-klassingene møtte NRK på skolen i dag, men på mandag må de holde seg hjemme.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Lærerstreiken startet så tidlig som i juni, men har vært lite merkbar på grunn av skoleferien. Bare én uke inn i nytt skoleår, viser de streikende lærerne muskler.

Mandag går 1300 nye lærere i 14 kommuner ut i streik. Gjøvik kommune er en av kommunene som blir hardt rammet av opptrappingen.

Ved Vardal ungdomsskole tas 34 lærere ut i streik. Derfor stenger skolen fra og med mandag 22. august og inntil streiken er avsluttet.

Vardal Ungdomsskole rektor Henning Engesveen stengt skole lærerstreik Gjøvik

IKKE FORSVARLIG: Rektor Henning Engesveen ser ingen annen mulighet enn å avlyse undervisningen.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Det er ikke mulig å opprettholde et forsvarlig opplæringstilbud med så få lærere tilgjengelig, sier rektor Henning Engesveen.

Tilia Johansen og Milla Erlimo syntes det er synd at skolen stenger:

– Det er litt kjipt, for det vil jo påvirke oss, med tanke på at vi har eksamen i år. Men det er litt deilig også, sier jentene.

Vardal Ungdomsskole elever jenter 10. trinn Gjøvik

NESTEN SOM HJEMMESKOLE: Tilia Johansen og Milla Erlimo ved Vardal ungdomsskole forbereder seg på å klare seg med hjemmeoppgaver uten kontakt med lærerne: – Vi må google litt på hva vi har å lære til etter streiken.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Rammer elever over hele landet

Flere kommuner vurderer nå å stenge skoler, og i Modum kommune er beslutningen tatt. Søndre Modum ungdomsskole er stengt fra mandag.

– Samtlige pedagoger er tatt ut i streik, inkludert rektor og inspektør, opplyser rektor Pål Skretteberg til NRK.

Les også Lærerstreiken trappes opp – her rammer den

Elever som tegner på tavle i klassesituasjon på barneskole.

Foreløpig har ikke KS oversikt over om flere kommuner må stenge skoler. KS arbeider nå for å få oversikt over hvilke konsekvenser streiken får.

Pressevakten i KS opplyser til NRK at samtlige kommuner i landet er invitert til et møte i ettermiddag, for å få generell informasjon om streiken fra KS.

Enkeltelever skjermes

Ved Gjøvik videregående skole tas 72 lærere ut når streiken trappes opp. Dette vil få betydelige konsekvenser for driften. Rektor ved skolen, Bjørn Matsson, forklarer at de nå jobber for å sikre et forsvarlig tilbud.

– Det er krevende å vurdere forsvarlighet. Vi har mange nye elever, og vi har mange sårbare elever, forklarer Matsson.

På den videregående skolen på Gjøvik vil det bli gitt ordinær undervisning av lærere som ikke er i streik. Likevel vil alle klasser få bortfall av undervisning mens streiken pågår. Unntaket er den avdelingen som tilbyr særlig tilrettelagt opplæring.

– Den tilrettelagte avdelingen er skjermet, og det er vi glade for, sier rektoren.

Også ved Vardal ungdomsskole vil noen elever fortsatt få et tilrettelagt tilbud. Dette gjelder en mindre gruppe elever som vil bli kontaktet av skolen.

– Stor streikevilje

Det har ikke vært kontakt mellom partene siden meklingen i mai, og Utdanningsforbundet forbereder seg på en langvarig konflikt.

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og streikeleder i Gjøvik kommune, Aud Heiberg, forteller at streikeviljen blant lærerne er stor.

Les også Derfor sa lærerne i Oslo ja og de andre nei

Lærer som skriver på tavle på barneskole.

– KS har satt oss i denne situasjonen ved å nedprioritere lærerlønningene på sjette året på rad, sier hun.

Heiberg er kjent med at konsekvensen for Vardal ungdomsskole er at elevene ikke får undervisning så lenge streiken pågår. Hun presiserer at lærerne helst ønsker å være i klasserommet sammen med elevene.

Når Utdanningsforbundet nå varsler opptrapping av streiken, er det også en protest mot lærermangel i den norske skolen.

– Nasjonalt gjennomføres hver femte undervisningstime med ukvalifisert personell, forklarer Heiberg.

Flere saker fra Innlandet