Hopp til innhold

Tillatelse til midlertidig bru på plass

Byråkratiet har jobbet på høygir, også i helga, og nå er formalitetene i orden for en midlertidig bru på Tretten.

Bilder fra pressemelding fra Statens havarikommisjon 23. august 2022

SPLITTER LOKALSAMFUNNET I TO: Brukollapsen på Tretten har fått store konsekvenser for Øyer kommune.

Foto: Statens havarikommisjon

Etter at Tretten bru kollapset 15. august, har det vært stor misnøye i lokalbefolkningen fordi de mener det har tatt lang tid å få de formelle tillatelser på plass for en midlertidig bru.

Brukollapsen splitter lokalsamfunnet i to, og det har ført til store problemer for skole, barnehage og leveranser av varer og tjenester.

18. oktober var det fakkeltog til støtte for fortgang i saken.

Søndag ettermiddag sendte Statsforvalteren i Innlandet ut en pressemelding der det slås fast at det er «funnet løsninger for å trygge bygging og bruk av brua, samtidig som verneverdiene sikres.»

For det er nemlig verneverdier knyttet til fugl og fisk som har vært noe av utfordringen.

Kan ta tid å få stålpilarer

Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune.

HAR JOBBET I HELGA: Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Det er Innlandet fylkeskommune som har ansvaret for å bygge den midlertidige brua.

Samferdselssjef Aud Riseng er forsiktig med å antyde når den kan stå ferdig.

– Jeg må komme tilbake til dette når vi har fått en vurdering av våre fagfolk. Men det er lettere å beregne nå som vi vet hva slags løsning vi kan bruke.

Hun legger ikke skjul på at det kan by på problemer med å få levert stålkonstruksjoner raskt nok.

– Vi trenger stålpilarer til den midlertidige brua, og de må spesialbestilles. Verdenssituasjonen gjør at det kan ta tid å få levert deler av stål, sier hun.

Samtidig understreker hun at både boring og fundamentering kan gjøres før stålpilarer er på plass.

Les også: Har gjenvunnet store mengder miljøfarlig avfall etter brukollaps

Tretten bru drone -8

Må være ferdig før vårflommen

Statsforvalteren setter som et krav at den delen av brua som er over vann, må være ferdig før vårflommen, det vil si før 15. april 2023.

– Jeg både håper og tror at vi skal være ferdige før vårflommen. Vi må det, sier Riseng.

Det betyr at ordfører Jon Halvor Midtmageli i Øyer fortsatt ikke har fått et klart svar på sitt ønske om å ha brua på plass «før vinteren.»

Haavard Elstrand, landbruksdirektør

HAR OGSÅ JOBBET I HELGA: Miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Statsforvalteren.

Foto: Mette Finborud Børresen

Viktig for fugl og fisk

Miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Statsforvalteren sier at de har vurdert hvordan en midlertidig bru kan ferdigstilles uten at det gjør skade på fisk- og fugleliv. Det har skjedd i samarbeid med fylkeskommunen og NVE.

Trettenstrykene er et fuglefredningsområde.

Overvintrende fossekall og annen vannfugl er hovedgrunnen til at området er vernet. Det er også viktige gyte- og oppvekstplasser for storaure der.

– Tar dere sjølkritikk på saksbehandlingstiden?

– Vi har virkelig stått på. Alle ønsker at dette skal avklares så raskt som mulig, sier Elstrand.

– Men samtidig er dette en midlertidig bru som skal stå i opptil ti år. Den må kunne tåle sterk vannføring og samtidig ivareta andre verdier. Det er mange hensyn å ta.

Elstrand mener også at den saksbehandlingen som Statsforvalteren har stått for, ikke har forsinket den tidsplanen som fylkeskommunen selv har lagt opp.

Den permanente brua skal stå ferdig mellom 2026 og 2030.