Statsbudsjettet skaper jubel i skogen

Skogeierforbundet jubler over statsbudsjettet og øyner nye industrisatsinger. Kritikere savner klarere tiltak fra regjeringen for å få fornybar energiforsyning ut av startgropa.

Trine Skei Grande, Erik Lahnstein og Erna Solberg

Trine Skei Grande, Erik Lahnstein og Erna Solberg er fornøyde med profilen på statsbudsjettet.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Regjeringspartiene måtte i helga klaske klimakronene i bordet for å få landet statsbudsjettet. Det kan være godt nytt for skognæringa hvor mange forventer en ny industri når grønn energi skal ta over for fossilt brennstoff.

– Dette er en fantastisk dag for alle som er opptatt av å få etablert ny grønn industri i Norge. De viktigste stolpene er nå på plass for å kunne få i gang storskala industrietableringer, sier en strålende fornøyd administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Viken Skog

Skogen er noe av det som skal sikre fremtiden energiforsyning.

Foto: Privat

– Grønt gull

Partileder i Venstre Trine Skei Grande pekte på skogen som en av budsjettets store vinnere.

– Jeg kan love at vi skal gjøre det vi kan for å omsette skogens grønne gull til reduserte klimagassutslipp, nye industriarbeidsplasser og økt aktivitet i norske bygder, sier Lahnstein.

Selv om både politikere og skognæring er fornøyde med hvordan statsbudsjettet til slutt falt, er ikke de som jobber innen bioenergisektoren like imponerte.

– Nå har jeg ikke fått lest med opp på hele budsjettet, men vi er jo glade for at det er fokus på en satsing på bioøkonomi. Samtidig klarer vi ikke å se hva tiltakene skal være. Skal vi nå målene som er satt må vi vite hvordan vi skal sette i gang industrien. Den tanken mangler, sier administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark, Frank Larsen.

– Ikke bare fokusere på biodrivstoff

Denne måneden lanserte regjeringen sin bioøkonomi-strategi der Innlandet ble trukket frem som et vesentlig satsingsområde for fremtidens fornybare industri. Men i likhet med statsbudsjettet inneholdt heller ikke strategien noen målrettede tiltak. Det forbauser Larsen.

– Vi må se på høyverdi-produksjon og ikke bare fokusere på biodrivstoff. Fremtida ligger å nyttiggjøre seg skogen på nye måter. Da må det forskning til og vi må ha en konkret industrisatsing på plass for å komme dit det slås fast at vi skal.

Flere saker fra Innlandet