Hopp til innhold

Sp–Vedum gir Faldbakken frysninger

Krimforfatteren Knut Faldbakken skifter parti etter 60 år. Han frykter at Senterpartiet i regjering vil sende det nye doble jernbanesporet gjennom Hamar ut mot Mjøsa.

Knut Faldbakken

MOT: Knut Faldbakken er en av mange i Hamar som kjemper mot at en ny dobbeltsporet jernbane i byen skal følge dagens trasé vestover langs Mjøsa.

Foto: Thomas Espevik / NRK

Han har stemt rødgrønt ved alle stortingsvalg siden han ble 18 år. Nå har striden om jernbanetrasé i Hamar fått 75 år gamle Knut Faldbakken på andre tanker.

Han vil bremse fremgangen til Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum som vil ha dobbeltspor i Mjøskanten gjennom Hamar.

– Slagsvold Vedum er populær med rette. Han taler saken sin veldig tydelig, men jeg synes det vil være fatalt med han i en avgjørende situasjon i denne saken her, sier Faldbakken.

Vest eller øst?

Det er i forbindelse med den kommende InterCity-utbyggingen på Dovrebanen det foreligger tre alternativer for hvor traseen for det nye dobbeltsporet skal gå gjennom Hamar.

Saken har vakt svært sterke følelser og er en brennhet sak i Mjøsbyen.

Så langt har noen faginstanser som Jernbaneverket konkludert med vestlig alternativ. Politikerne i Hamar ønsker det østlige alternativet, og også regjeringen har gått langt i å antyde at det østlige alternativet er det beste.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum

RETT VEST: Trygve Slagsvold Vedum har tvilt seg fram til at å skåne landbruksområder i øst er best og dermed la togene gå i Mjøskanten.

Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Senterpartiet har altså landet på å la dobbeltsporet følge dagens trasé i vest, en avgjørelse som hverken var lett for partilederen eller for partiet.

– Jeg synes saken om jernbane i Hamar har vært veldig vanskelig sjøl, men tror vi kan få til en god løsning med en kulvert som er senket lavt i vestlig trasé, sier han.

Faldbakken er altså rykende uenig i akkurat den konklusjonen. Han ønsker at Hamars innbyggere skal få bedre tilgang til Mjøsa, og mener planene om jernbane langs vestlig trasé vil bli katastrofal for byen og byutviklingen.

Uvanlig engasjement

Faldbakken frykter at Senterpartiet, i en eventuell regjering sammen med Arbeiderpartiet, kan komme til å vinne fram med denne saken.

Derfor har 75-åringen havnet i et personlig dilemma. For aller første gang i livet ser det ut til at han må stemme Høyre 11. september.

Dobbeltspor gjennom Hamar

VESTLIG: Her, gjennom Hamar sentrum ut mot Mjøsa i kulvert ønsker Senterpartiet og Slagsvold Vedum togene skal kjøre i framtida gjennom Hamar.

Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

Det at enkeltsaken om jernbanen er så viktig for Faldbakken at den slår ut ideologi, er ifølge samfunnsforsker Jon Helge Lesjø ved Høgskolen i Innlandet ikke er så vanlig ved stortingsvalg.

– Når saken er stor nok kan det skje at den overstyrer det primære valget, noe som tydeligvis er tilfellet for Faldbakken, sier Lesjø, som mener det vil bli spennende å se hvordan jernbanesaken vil slå ut for valgresultatet.

Faldbakken synes Arbeiderpartiet har vært defensive i saken og opplever ikke at de har tatt et standpunkt om øst eller vest er best. Og – bare tanken på at Slagsvold Vedum skal avgjøre denne saken gir forfatteren frysninger på ryggen.

– Jeg stoler ikke på politikerne i denne saken et øyeblikk!

Dobbeltspor gjennom Hamar

ØSTLIG: Faldbakken vil sende togene mot øst med ny stasjon ved Vikingskipet hvis han får bestemme.

Foto: Illustrasjon, Jernbaneverket / NRK