NRK Meny
Normal

Champagnekorkene spratt etter jernbanesignal

Regjeringen går langt i å støtte det østlige alternativet for dobbeltspor gjennom Hamar. – Da har vi grunn til å feire med champagne, sier forkjemper for østlig trase.

Så glad kan man bli når saken du kjemper for, får støtte fra øverste politiske hold:

FEIRET MED CHAMPAGNE: Øystein Krogsrud feiret regjeringens signal om alternativ øst for jernbane med champagne.

Tilhengerne av det østlige traséalternativet for jernbane gjennom Hamar lot ikke vente med feiringen, da statsminister Erna Solberg kom med regjeringens syn på en pressekonferanse i Hamar fredag formiddag.

– Vi ønsker å få bygget det østlige alternativet, men det trengs mer utredning, sa statsministeren under pressekonferansen.

Til tross for forbeholdet, ble dette en gledens dag for Øystein Krogsrud og foreninga «Nå eller aldri». De kjemper for at jernbanen skal vekk fra strandsona i Hamar.

Regjeringen legger fram sitt forslag om alternativ øst for jernbanetrase gjennom Hamar 11.august

ERNA VELGER ØST; regjeringen støtter østlig alternativ for jernbane gjennom Hamar, i pressekonferanse på brygga i Hamar.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Idag er det all grunn til å feire med champagne, sa han og nøt helt tydelig budskapet fra regjeringen.

Utredninger av både øst og vest

Regjeringens utspill til fordel for østlig trase, betyr at den er enig med flertallet i kommunestyret i Hamar. Likevel så skal både trasealternativ øst og vest for dobbeltspor gjennom Hamar blir bedre utredet.

Dobbeltspor gjennom Hamar

ALTERNATIV ØST; skisse til løsning på deler av jernbanetrase øst, med stasjon ved Vikingskipet

Foto: Illustrasjon, Jernbaneverket / NRK

Men saken har ligget på diverse skrivebord en god stund allerede.

Striden har stått om hvor det nye dobbeltsporet gjennom Hamar skal gå. Bane Nord mener jernbanen skal gå langs strandlinja ved Mjøsa, omtrent der banen går i dag. Dette førte til sterke protester i Hamar. Mange mente at detta ville skape en barriere mellom Mjøsa og byen.

De som er for det østlige forslaget vil fjerne jernbanen helt fra Mjøsa og gi området nye muligheter og utnytte detta bedre enn i dag. Grunnen til at bane nord fraråder den østlige traseen er blant annet fordi det blir kostbart og at mye matjord går tapt.

Det er innsigelser til alle alternativer og dermed har det blitt opp til kommunalministeren å ta en endelig avgjørelse. Den var varslet i løpet av august. Nå er fristen utsatt til desember.

Skulle ønsket en rask avgjørelse

Einar Busterud

ØNSKET RASKT AVKLARING: Hamar-ordfører Einar Busterud skulle ønske at det snart kom en endelig avklaring om trasevalg for nye jernbane

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Regjeringen vil altså utrede både alternativ øst og vest, selv om den går langt i å si ja til østlig løsning. Ifølge Erna Solberg må dette vurderes opp mot hvilke muligheter Hamar har til å få til en god byutvikling framover.

Ordfører Einar Busterud i Hamar skulle gjerne sett at det snart ble en avklaring på trasevalget.

–Men det oppleves sterkt å høre at statsministeren står og sier regjeringen går ut med støtte til alternativ øst, selv om det skal utredes ytterligere, sier han.