Hopp til innhold

Vil bygge Norges største solkraftverk

Selskapet Solgrid vil bygge Norges største bakkemonterte solkraftverk. Det skal de gjøre i et nedlagt grustak i Stor-Elvdal.

Kristin Melsnes og Bjørn Vegard Øyungen i grustaket der de ønsker å bygge solkraftverk.

GRUSTAK: I dette nedlagte grustaket på Furuseth i Stor-Elvdal ønsker Kristin Melsnes fra Solgrid AS og Bjørn Vegard Øiungen i Stor-Elvdal kommune å skape kraft.

Foto: Solgrid AS

– Dette skal bli det første bakkemonterte, nettilknytta solkraftverket i Norge, sier Kristin Melsnes.

Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid AS.

OPTIMIST: Kristin Melsnes i Solgrid AS mener solenergi er nødvendig for å nå målene vi har satt oss om produksjon av grønn energi.

Foto: Solgrid AS

Hun er administrerende direktør i selskapet Solgrid. Om alt går som de håper, settes det første spadetaket i Stor-Elvdal neste år.

– Vi er sikre på at sol blir en viktig del av kraftsystemet vårt videre, derfor har vi store ambisjoner, sier hun.

Solkraftselskapet har som mål å bygge kraftverk som kan produsere 2000 megawatt i Norden før 2030. En liten andel av det vil bli produsert i Stor-Elvdal.

Anlegget på Furuseth skal produsere ca. sju megawatt, eller 6,4 GWh, som kan gi strøm til 320 eneboliger i året.

– Området vi har valgt oss er det vi kaller «grått land». Det kan ikke brukes til noe annet. I dette tilfellet er det snakk om et nedlagt grustak.

– Helt fantastisk!

I Stor-Elvdal kommune har de jobbet sammen med grunneieren og Solgrid siden forsommeren i år. Der jubler de over satsingen.

– Det er helt fantastisk hvis vi kan ta del i det grønne skiftet på denne måten. At vi kan benytte et forlatt grustak til denne typen energiproduksjon er helt fantastisk, sier Bjørn Vegard Øyungen som er næringsutvikler i kommunen.

Han vil for øvrig understreke at det ikke er de som tar noen risiko i prosjektet. Det er en framoverlent grunneier som har brakt solkraftverket til kommunen.

– Han og utbyggeren tok kontakt og her ligger forholdene til rette. Men det er klart det betyr mye for oss å bli sett på denne måten. Er det noe vi har behov for i tida framover, er det grønn energi, sier han.

Må godkjennes av NVE

Selv om ambisjonene er store og prosjektbunken begynner å vokse seg stor, er det ikke helt fritt fram enda.

NVE skal først si sitt. De skriver i en e-post til NRK at de, så fort de mottar konsesjonssøknaden, vil sende den ut på bred høring. Det er i tråd med normal konsesjonspraksis.

Vanligvis innebærer det også at det inviteres til folkemøte sammen med kommunale og regionale myndigheter.

Deretter vil de si ja eller nei til bygging av anlegget.

NRK forklarer

Hvorfor har ikke Norge satset mer på solkraft i storformat?

Hvorfor har ikke Norge satset mer på solkraft i storformat?

Kort fortalt er det fordi vi utgangspunktet har mye vannkraft, og senere har satset noe på vindkraft.

Hvorfor har ikke Norge satset mer på solkraft i storformat?

Historien er en annen på mindre solkraftverk: Faktisk ble det installert 350 solcellepanel hver eneste dag her i landet i 2020, først og fremst på bygninger.

Hvorfor har ikke Norge satset mer på solkraft i storformat?

Men per i dag finnes det kun én solcellepark som er montert på bakken. Denne ligger i Romerike, hos Romerike avfallsforedling.

Hvorfor har ikke Norge satset mer på solkraft i storformat?

Norske forskningsmiljøer mener Norge bør henge med på utviklingen også på slike større anlegg, og heier derfor på denne typen etableringer.

Når sola skin, sel Jo Inge straum tilbake til kraftselskapet

Kraft for framtida

Kristin Melsnes tror det er stor sannsynlighet for at de får starte opp byggingen av det planlagte anlegget.

– Vi har levert en konsesjonssøknad vi mener det er mulig å realisere for alle parter, sier hun.

Hun forteller videre om det hun mener er framtidas kraftbehov og hvordan nettopp sola kan bidra til at vi når målene våre om elektrifisering.

– Solkraft har den begrensningen at det ikke kan produseres hele døgnet, men sammen med andre energibærere, blir dette et veldig nyttig bidrag til å nå målene vi har satt oss om grønn energi.

Hun legger til:

– Sola er en helt naturlig del av framtidas kraftsystem!

I Gjøvik kommune er det også noen som ønsker å etablere solcellepark: